England Flag
Search
Search
Close this search box.

۳ سناریو برای کسب ۵۰ یا ۲۰۰ امتیاز جاب آفر در اکسپرس انتری کانادا

هرچه امتیاز CRS شما در اکسپرس انتری بیشتر باشد، شانس بهتری برای گرفتن دعوت‌نامه برای اقامت دائم کانادا دارید. داشتن پیشنهاد شغلی از کانادا، امتیاز CRS را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و شما را به مهاجرت و گرفتن اقامت دائم نزدیکتر می‌کند.

«پیشنهاد شغلی معتبر» یا «جاب آفر» می‌تواند باعث افزایش ۵۰ یا ۲۰۰ امتیاز CRS در اکسپرس انتری بشود. در ادامه، توضیح داده‌ایم هر فرد برای پیشنهاد شغلی، می‌تواند چند امتیاز در اکسپرس انتری بگیرد و چه شرایطی دارد.

۳ سناریو وجود دارد که می‌توانید برای جاب آفر، امتیاز اضافی بگیرید.

هر فرد برای جاب آفر می‌تواند چند امتیاز در اکسپرس انتری بگیرد؟

افراد خارجی که شغلی در کانادا به آن‌ها پیشنهاد شده می‌توانند یکی از امتیازهای زیر را به دست بیاورند:

۲۰۰ امتیاز CRS

برای پیشنهاد استخدام در ناک شغلی با TEER 0 و گروه اصلی 00
مثال: وقتی مدیران ارشد، مدیران اجرایی، کارآفرین‌های خوداشتغال یا مالک-گرداننده‌ی کسب‌و‌کاری در کانادا، جاب آفر گرفته‌اند.

۵۰ امتیاز CRS

برای پیشنهاد استخدام در ناک شغلی با TEER 1, 2, 3 یا TEER 0 به جز گروه اصلی 00
مثال: وقتی مدیران سطح میانی یا افراد متخصص در کانادا جاب آفر گرفته‌اند.

۳ روش به دست آوردن ۵۰ تا ۲۰۰ امتیاز چیست؟

برای گرفتن امتیاز جاب آفر اکسپرس انتری، داشتن پیشنهاد شغلی به‌تنهایی کافی نیست. شرایط دیگری هم باید داشته باشید تا بتوانید امتیاز جاب آفر در اکسپرس انتری را بگیرید.

جاب آفر شما باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • تمام وقت باشد
 • در ناک شغلی با سطح TEER 0, 1, 2, 3 باشد
 • در صورت نیاز مجوز LMIA داشته باشد
 • از زمانی که مقیم دائم کانادا می‌شوید، به مدت ۱ سال اعتبار داشته باشد

در بیشتر مواقع، جاب آفر شما باید به همراه مجوز LMIA باشد اما در برخی موارد هم معاف از LMIA خواهید بود. حال با توجه به این موضوع در یکی از ۳ دسته‌بندی زیر قرار خواهید گرفت:

سناریو ۱: کارفرما LMIA مثبت گرفته

فرد خارجی نیازی نیست تا زمان تائید درخواست اقامت دائمش، در کانادا کار کند (اما اگر اجازه کار داشته باشد می‌تواند کار کند).

مجوز LMIA باید در زمان درخواست ویزای اقامت دائم، معتبر باشد؛ یعنی باید کمتر از ۶ ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد.

فرد خارجی می‌تواند درصورتی که شرایط زیر را داشته باشد، ۵۰ یا ۲۰۰ امتیاز اضافی به‌دست بیاورد:

 • دپارتمان توسعه اجتماعی و اقتصادی کانادا / سرویس کانادا، LMIA مثبت (یا LMIA با قصد دوگانه‌) صادر می‌کند تا علاوه‌بر حمایت از ویزای اقامت دائم، جاب آفر، نام فرد خارجی و پوزیشن شغلی او را تائید کند.
 • کارفرمای آینده یا فعلی فرد خارجی (کسی که در LMIA مثبت مشخص شده) جاب آفری با شرایط زیر به فرد داده است:
  • کتبی است
  • از سوی سفارت یا کنسولگری در کانادا نیست
  • جزئیات شغل مانند حقوق، کسورات، شرح وظایف و شرایط
  • شغلی آن مشخص است
  • از سوی یک کارفرما است
  • پیوسته است (فصلی نیست)
  • حقوق دارد
  • تمام وقت است (حداقل ۳۰ ساعت کار در هفته)
  • حداقل به‌مدت ۱ سال بعد از صادر شدن ویزای اقامت دائم از سوی اداره مهاجرت کانادا، ادامه دارد
  • برای یکی از شغل‌هایی است که در ناک شغلی با TEER 0, 1, 2, 3 قرار می‌گیرد

سناریو ۲: فرد خارجی با ورک پرمیت مبتنی‌بر LMIA در کانادا کار می‌کند و ورک پرمیتش تا زمان تائید ویزای اقامت دائم، معتبر است

نیروی کار موقت خارجی باید تمام مدت، تا زمانی که درخواست اقامت دائمش تائید شود، برای کارفرمای کانادایی مشخصی کار کند.
ممکن است خودِ LMIA منقضی شده باشد (بیش از ۶ ماه از تاریخ صدورش گذشته باشد) که در این سناریو، نیازی به LMIA جدید نیست.

فرد خارجی با داشتن شرایط زیر ، می‌تواند ۵۰ یا ۲۰۰ امتیاز CRS به‌دست بیاورد:

 • فرد خارجی، مجوز کار یا همان ورک پرمیت معتبری با مجوز LMIA دارد.
 • فرد خارجی درحال حاضر با ورک پرمیت مبتنی بر LMIA‌، در یکی از شغل‌هایی با سطح TEER 0, 1, 2, 3 در کانادا کار می‌کند.
 • فرد خارجی درحال حاضر برای همان کارفرمایی کار می‌کند که در ورک پرمیت مبتنی بر LMIA نوشته شده است.
 • ورک پرمیتِ مبتنی بر LMIA باید تا زمانی که فرد خارجی به‌عنوان مقیم دائم پذیرفته شود، معتبر باشد.
 • فرد خارجی در روزی که درخواست ویزای اقامت دائم می‌دهد و وقتی ویزای اقامت دائمش صادر می‌شود، مجاز به کار در کاناداست.
 • کارفرمای فعلی فرد خارجی (کسی که در ورک پرمیت معتبر مبتنی بر LMIA‌ مشخص شده) به او جاب آفری داده است که شرایط زیر را دارد:
  • کتبی است
  • از سوی سفارت یا کنسولگری در کانادا نیست
  • جزئیات شغل مانند حقوق، کسورات، شرح وظایف و شرایط شغلی آن مشخص است
  • از سوی یک کارفرما است
  • پیوسته است (فصلی نیست)
  • حقوق دارد
  • تمام وقت است (حداقل ۳۰ ساعت کار در هفته)
  • حداقل به‌مدت ۱ سال بعد از صادر شدن ویزای اقامت دائم از سوی اداره مهاجرت کانادا، ادامه دارد
  • برای یکی از شغل‌هایی است که در ناک شغلی با TEER 0, 1, 2, 3 قرار می‌گیرد

مثلاً مالک-گرداننده‌ی بیزینسی در کانادا که درخواست LMIA‌ مالک-گرداننده (Owner-Operator LMIA) داده است و درخواستش تائید شده، می‌تواند ۲۰۰ امتیاز CRS اضافی برای جاب آفری معتبر به‌منظور مهاجرت از طریق فدرال اسکیلد ورکر به‌دست بیاورد.

سناریو ۳: فرد خارجی ورک پرمیت معتبر معاف از LMIA دارد و حداقل ۱ سال برای همان کارفرما کار کرده

فرد خارجی با داشتن شرایط زیر می‌تواند ۵۰ یا ۲۰۰ امتیاز اضافی در اکسپرس انتری به‌دست بیاورد:

 • فرد خارجی، ورک پرمیت معتبری معاف از LMIA دارد. (معافیت LMIA تحت توافق بین‌المللی، توافق‌نامه‌ای فدرال-استانی یا دسته‌بندی «منافع کانادایی»)
 • فرد خارجی با کار برای کارفرمایی که در ورک پرمیت معتبر معاف از LMIA‌ مشخص شده، ۱ سال تجربه کار تمام وقت (یا پاره‌وقت معادل آن) به‌دست آورده است
 • کارفرمای فعلی فرد خارجی (کسی که در ورک پرمیت معتبر معاف از LMIA مشخص شده) به او جاب آفری داده است که شرایط زیر را دارد:
  • کتبی است
  • از سوی سفارت یا کنسولگری در کانادا نیست
  • جزئیات شغل مانند حقوق، کسورات، شرح وظایف و شرایط شغلی آن
  • مشخص است
  • از سوی یک کارفرما است
  • پیوسته است (فصلی نیست)
  • حقوق دارد
  • تمام وقت است (حداقل ۳۰ ساعت کار در هفته)
  • حداقل به‌مدت ۱ سال بعد از صادر شدن ویزای اقامت دائم از سوی اداره مهاجرت کانادا، ادامه دارد
  • برای یکی از شغل‌هایی است که در ناک شغلی با TEER 0, 1, 2, 3 قرار می‌گیرد

مثلاً صاحب بیزینسی که در کانادا در سطح مدیریت ارشد با ویزای کار ICT که معاف از LMIA است، کار کرده است، می‌تواند ۲۰۰ امتیاز CRS اضافی برای جاب آفری معتبر به‌منظور مهاجرت از طریق فدرال اسکیلد ورکر به‌دست بیاورد.

مرتضی هماپور

مقالات وبسایت ویزا موندیال توسط مشاور رسمی مهاجرت کانادا (RCIC)، مرتضی هماپور، بررسی و تایید می‌شوند. ما همواره در تلاشیم تا اطلاعاتی دقیق، به‌روز و قابل اعتماد در زمینه مهاجرت را در اختیار شما قرار دهیم.

برای مهاجرت به کانادا نیاز به کمک دارید؟

شرکت مهاجرتی ویزا موندیال یک شرکت حقوقی پیشرو در زمینه مهاجرت به کاناداست که ۱۲ سال سابقه فعالیت دارد. ویزا موندیال با پشتوانه تیمی بیش از ۲۰۰ نیروی متعهد به شما برای مهاجرت آسان به کانادا کمک می‌کند. از زمان تاسیس ویزا موندیال تا کنون بیش از ۱۰‌هزار پرونده مهاجرتی با موفقیت به اتمام رسیده‌اند. این موضوع ویزا موندیال را به یکی از قابل‌‌اعتماد‌ترین موسسات مهاجرتی کشور تبدیل کرده است.

تیم ویزا موندیال
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها