فرم ارزیابی مهاجرت کاری

ویزا موندیال

بدلیل دریافت بسیار زیاد فرم‌های ارزیابی و با توجه به اینکه هر فرم نیاز به بررسی دقیق دارد، در حال حاضر، پاسخ به فرم‌ها بیشتر از حد معمول زمان خواهد برد، لذا برای دریافت پاسخ فرم خود، شکیبا باشید.

با تشکر

اینستاگرام ویزا موندیال
Instagram