England Flag
Search
Search
Close this search box.

بازار کار کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش در کانادا

بازار کار کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان

آشنایی با شغل کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش در کانادا

کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش. این گروه واحد شامل درمانگران تخصصی است که در جای دیگری طبقه بندی نشده اند و از تکنیک هایی مانند ورزش، حرکت، هنر یا تفریح درمانی برای کمک به درمان ناتوانی ها یا آسیب های ذهنی و جسمی استفاده می کنند.

کد شغلی کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش ر در کانادا: NOC 3144

عنوان‌های شغلی مرتبط

 • هنردرمانگر
 • سوپروایزر هنردرمانگران
 • مشاور هنردرمانی
 • معلم هنردرمانی (به جز آموزش)
 • درمانگر ورزشی
 • مربی ورزشی – درمانی
 • متخصص بیوکینتیک
 • درمانگر ورزشی معتبر (CAT)
 • متخصص حرکت شناسی
 • رقص درمانگر
 • سرپرست رقص درمانگر
 • محقق رقص درمانی
 • درمانگر رقص و حرکت درمانی
 • پژوهشگر رقص-حرکت درمانی
 • نمایش درمانی
 • ناظر نمایش درمانگران
 • فیزیولوژیست ورزش
 • ورزش درمانگر
 • حرکت شناس انسان
 • جامعه شناس
 • حرکت شناس
 • تحلیلگر حرکت – پزشکی
 • حرکت درمانگر
 • موسیقی درمانگر
 • سرپرست موسیقی درمانگران
 • محقق موسیقی درمانی
 • درمانگر تفریحی
 • رقص درمانگر ثبت شده (DTR)
 • حرکت شناس ثبت شده
 • ژیمناستیک اصلاحی
 • معلم ژیمناستیک تقویتی (به جز آموزش)
 • سرپرست ژیمناستیک های اصلاحی
 • درمانگر اصلاحی
 • سرگرمی درمانی

درآمد کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش در کانادا

جدول زیر، میزان درآمد کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش در کانادا و استان‌های مختلف این کشور را نمایش می‌دهد:

استان / قلمرودستمزد ساعتی (دلار کانادا)
حداقلمیانهحداکثر
کانادا16.8324.2045.00
آلبرتا22.0030.0047.00
بریتیش کلمبیا19.0025.0038.29
منیتوبا___
نیوبرانزویک17.0023.4035.00
نیوفاندلند و لابرادور17.0023.4035.00
قلمروهای شمال غربی___
نوا اسکوشیا18.2723.4041.03
نوناووت___
انتاریو16.8322.0046.15
جزیره پرنس ادوارد___
کبک14.2524.4645.00
ساسکاچوان___
یوکان___

بازار کار کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش در کانادا

در جدول زیر بهترین استان های کانادا برای کار به عنوان کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش را مشاهده می‌کنید:

استانبازار کار
آلبرتا[rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star”][rt_icon icon_name=”icon-star”]
بریتیش کلمبیا[rt_icon icon_name=”icon-star”][rt_icon icon_name=”icon-star”][rt_icon icon_name=”icon-star”]
منیتوبا[rt_icon icon_name=”icon-star”][rt_icon icon_name=”icon-star”][rt_icon icon_name=”icon-star”]
نیوبرانزویک[rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”]
نیوفاندلند و لابرادور[rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”]
قلمروهای شمال غربی[rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”]
نوا اسکوشیا[rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”]
نوناووت[rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”]
انتاریو[rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”]
جزیره پرنس ادوارد[rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”]
کبک[rt_icon icon_name=”icon-star”][rt_icon icon_name=”icon-star”][rt_icon icon_name=”icon-star”]
ساسکاچوان[rt_icon icon_name=”icon-star”][rt_icon icon_name=”icon-star”][rt_icon icon_name=”icon-star”]
یوکان[rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”]

[rt_icon icon_name=”icon-star”][rt_icon icon_name=”icon-star”][rt_icon icon_name=”icon-star”]: خوب

[rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star”][rt_icon icon_name=”icon-star”]: متوسط

[rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star”]: محدود

[rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”][rt_icon icon_name=”icon-star-empty”]: نامشخص

شرایط استخدام کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش در کانادا

 • حرکت شناسان معمولاً به مدرک کارشناسی ارشد در حرکت شناسی یا سینتیک انسانی نیاز دارند.
 • گواهی حرکت شناسان از طریق اتحادیه حرکت شناسی کانادا در دسترس است.
 • درمانگران ورزشی نیاز به مدرک لیسانس در ورزش درمانی یا مدرک علوم بهداشتی با تخصص در مدیریت آسیب های ورزشی دارند.
 • هنردرمانگران به مدرک لیسانس روانشناسی و مدرک کارشناسی ارشد در هنر درمانی نیاز دارند.
 • موسیقی درمانگران به مدرک لیسانس روانشناسی و مدرک کارشناسی ارشد در موسیقی درمانی نیاز دارند.
 • درمانگران رقص به مدرک لیسانس روانشناسی نیاز داشته و معمولاً به مدرک کارشناسی ارشد در هنر، نمایش یا حرکت درمانی نیاز دارند.
 • درمانگران تفریحی معمولا به مدرک لیسانس در زمینه تفریح ​​با تخصص در تفریحات درمانی نیاز دارند.
 • آموزش عملی تحت نظارت معمولا برای مشاغل این گروه واحد مورد نیاز است.
 • توانایی خلاقانه یا فنی در زمینه تخصصی معمولا مورد نیاز است.
 • ممکن است گواهی یا عضویت در انجمن حرفه ای ملی مناسب یا همتای استانی لازم باشد.

مدارک و مجوزهای لازم برای کار به عنوان کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش در کانادا

به صورت کلی برای کار در مشاغل نظام مند یا Regulated باید از مراجع ذیصلاح استان مجوز دریافت کنید.

در جدول زیر وضعیت نظام مندی (Regulation) کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش در استان‌های مختلف کانادا مشخص شده است.

وظایف شغل کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش در کانادا

 • ارزیابی بیماران و بررسی گزارش های پزشکان، فیزیوتراپیست ها، روانپزشکان، مشاوران، معلمان و سایر متخصصان برای تعیین سطح عملکرد فعلی و بالقوه بیماران
 • برنامه های درمانی فردی و گروهی را به صورت مستقل یا از طریق یک رویکرد تیمی چند رشته ای، بر اساس نگرانی های بهداشتی و بر اساس توصیه های پزشکان یا سایر متخصصان سلامت تهیه کنید.
 • طراحی برنامه های درمانی تخصصی برای حفظ، توانبخشی یا تقویت حرکت، عملکرد اسکلتی عضلانی و عملکرد در ورزش، کار و تفریح
 • اجرای طرح های درمانی با انجام جلسات درمانی تخصصی با استفاده از رویکردها و تکنیک هایی مانند هنر، نمایش و موسیقی درمانی یا رقص، تفریح، ورزش یا سایر حرکت درمانی
 • مشاهده، ثبت مشاهدات و تجزیه و تحلیل بیماران در طول جلسات درمانی، نوشتن گزارش پیشرفت در مورد نتایج بیمار و مشورت با سایر متخصصان بهداشتی برای ارزیابی طرح های درمانی
 • ممکن است در مورد ارتقاء سلامت و پیشگیری، مدیریت و درمان آسیب به مراجعین آموزش دهد.
 • ممکن است در زمینه تخصصی مربوطه تحقیق انجام دهد.

مهارت های مورد نیاز شغل کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش در کانادا

مهارت

 • خدمات مشتری
  • درمان و مشاوره
  • مشاوره و پرورش
 • مدیریت
  • ارزیابی
 • تجزیه و تحلیل
  • برنامه ریزی
  • پیش‌بینی نتایج
  • تجزیه و تحلیل اطلاعات
  • تحقیق و تفحص
 • ارتباط
  • ارتباط و شبکه سازی
  • مصاحبه کردن
  • تدریس و آموزش
 • مدیریت اطلاعات
  • پردازش اطلاعات
 • بیان خلاق
  • اجرا و سرگرم کننده
  • نوشتن

دانش

 • تجارت، امور مالی و مدیریت
  • مدیریت کسب و کار
  • خدمات مشتری
 • خدمات بهداشتی
  • درمان و مشاوره
 • علوم اجتماعی و هنر
  • هنرهای زیبا و کاربردی
  • روانشناسی

آگهی‌ های استخدام

رزومه کاری خود برای فرصت های شغلی کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش در کانادا را همین امروز ارسال کنید.

برای کار در این رشته در کانادا آماده‌اید؟

برای مهاجرت به کانادا نیاز به کمک دارید؟

شرکت مهاجرتی ویزا موندیال یک شرکت حقوقی پیشرو در زمینه مهاجرت به کاناداست که ۱۲ سال سابقه فعالیت دارد. ویزا موندیال با پشتوانه تیمی بیش از ۲۰۰ نیروی متعهد به شما برای مهاجرت آسان به کانادا کمک می‌کند. از زمان تاسیس ویزا موندیال تا کنون بیش از ۱۰‌هزار پرونده مهاجرتی با موفقیت به اتمام رسیده‌اند. این موضوع ویزا موندیال را به یکی از قابل‌‌اعتماد‌ترین موسسات مهاجرتی کشور تبدیل کرده است.

تیم ویزا موندیال