England Flag
Search
Search
Close this search box.

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه تاثیر نیروی کار جزیره پرنس ادوارد (PEI)

برنامه تاثیر کار جزیره پرنس ادوارد (Labour Impact Category)

برنامه ی مهاجرت به جزیره ی پرنس ادوارد از طریق گروه تاثیر کسب و کار بر تغییر نیازهای بازار کار صنایع ابتکاری و اصلی استان تمرکز دارد.

مهاجرت به کانادا از طریق ضریب نفوذ تجاری جزیره پرنس ادوارد

برنامه مهاجرت استانی جزیره پرنس ادوارد (PEI PNP)

زندگی در  جزیره پرنس ادوارد کانادا

این گروه مهاجرتی از سه برنامه زیر تشکیل شده است که هر یک مجموعه نیازمندی های خاص خود را دارند.

 • گروه نیروهای متخصص (اسکیل ورکر جزیره پرنس ادوارد) (Skilled Worker Stream)
 • گروه نیروهای حیاتی (Critical Worker Stream)
 • گروه فارغ التحصیلان بین المللی (International Graduate Stream)

افرادی که شرایط الزامی هر یک از این سه زیربرنامه ی گروه تاثیر کسب و کار را برآورده می کنند و علاقمند به اسکان در جزیره ی پرنس ادوارد هستند، ترغیب می شوند تا یک EOI ارسال نمایند و پروفایل آنها بر اساس ارتباطات با استان، سابقه کار، تحصیلات و مهارت زبان رتبه بندی می شود.

فرآیند درخواست

مرحله 1: شرایط یکی از برنامه های گروه تاثیر کسب و کار را بررسی کنید.

مرحله 2: یک پروفایل EOI ارائه نمایید.

مرحله 3: بر اساس معیارهای امتیازدهی گروه تاثیر کسب و کار PEI رتبه بندی می شود.

مرحله 4: متقاضیانی که دعوت نامه اپلای را دریافت می کنند باید درخواست کامل خود را ارائه کرده و مستندات درخواستی دولت فدرال و دولت آماده نمایند.

مرحله 5: برای انتخاب توسط استان، درخواست خود را به استان ارائه نمایید.

مرحله 6: بعد از موفقیت آمیز بودن درخواست به استان، باید درخواست مجزایی به سازمان IRCC برای اخذ اقامت دائم کانادا ارائه شود.

برنامه ی نیروهای متخصص جزیره پرنس ادوارد

حداقل شرایط لازم برای متقاضیان

متقاضیان برای اینکه بتوانند از طریق برنامه ی نیروهای متخصص زیرمجموعه ی گروه تاثیر کسب و کار PEI اپلای نمایند، باید:

 • بین 21 تا 59 سال ، سن داشته باشند.
 • یک پیشنهاد کار تمام وقت و بلند مدت (حداقل 2 ساله) در یک موقعیت شغلی تخصصی (مشاغل سطح 0، A یا B) از یکی از کارفرمایان PEI داشته باشند.
 • دارای مجوز کار معتبر باشند.
 • در صورت نیاز در مصاحبه ای با یکی از کارکنان اداره ی مهاجرت PEI حضور یابند.
 • دارای یک مدرک یا دیپلمای بعد از متوسطه حداقل دو ساله باشند.
 • حداقل دو سال سابقه ی کار تمام وقت طی 5 سال گذشته داشته باشند.
 • دارای بودجه ی کافی برای اسکان در PEI باشند.
 • قصد واقعی خود برای استقرار در PEI را نشان دهند.
 • تسلط کافی بر زبان انگلیسی یا فرانسه را برای انجام شغل در PEI داشته باشند. تسلط بر زبان را می توان توسط یکی از گزینه های زیر تصدیق کرد.

– آیلتس، CELPIP یا نتایج تست TEF که حداقل CLB 4 را نشان دهد و طی 2 سال گذشته اخذ گردیده باشد.

– اعلان توانایی زبان از طریق کارفرمایی که پیشنهاد شغلی را ارائه نموده است.

– مستندات تحصیلی و آموزشی از یکی از موسسات معتبر بین المللی که نشان دهد زبان اصلی آموزش و ارتباطاتشان انگلیسی یا فرانسه بوده است.

متقاضیانی که در خارج از جزیره ی پرنس ادوارد سکونت دارند، به منظور اینکه واجد شرایط برنامه ی نیروی متخصص گروه تاثیر کسب و کار شوند، باید:

 • بین 21 تا 59 سال ، سن داشته باشند.
 • یک پیشنهاد کار تمام وقت و بلند مدت (حداقل 2 ساله) در یک موقعیت شغلی تخصصی (مشاغل سطح 0، A یا B) از یکی از کارفرمایان PEI داشته باشند. (قبل از ارائه ی EOI توسط متقاضی، در ابتدا کارفرما باید برای اخذ تاییدیه پیشنهاد شغلی با اداره ی مهاجرت جزیره ی پرنس ادوارد تماس گیرد).
 • وضعیت اقامت قانونی در کشور داشته باشد.
 • در صورت نیاز در مصاحبه ای با یکی از کارکنان اداره ی مهاجرت PEI حضور یابند.
 • دارای یک مدرک یا دیپلمای بعد از متوسطه حداقل دو ساله باشند.
 • حداقل دو سال سابقه ی کار تمام وقت طی 5 سال گذشته داشته باشند.
 • دارای بودجه ی کافی برای اسکان در PEI باشند.
 • قصد واقعی خود برای استقرار در PEI را نشان دهند.
 • تسلط کافی بر زبان انگلیسی یا فرانسه را برای انجام شغل در PEI داشته باشند. تسلط بر زبان را می توان توسط یکی از گزینه های زیر تصدیق کرد.

– آیلتس، CELPIP یا نتایج تست TEF که حداقل CLB 4 را نشان دهد و طی 2 سال گذشته اخذ گردیده باشد.

– اعلان توانایی زبان از طریق کارفرمایی که پیشنهاد شغلی را ارائه نموده است.

– مستندات تحصیلی و آموزشی از یکی از موسسات معتبر بین المللی که نشان دهد زبان اصلی آموزش و ارتباطاتشان انگلیسی یا فرانسه بوده است.

حداقل شرایط لازم برای کارفرمایان

کارفرمای PEI باید از برآورده شدن موارد زیر اطمینان حاصل نماید:

 • پیشنهاد استخدام به صورت تمام وقت دائم یا بلند مدت (حداقل دو ساله) باشد.
 • شغل مدنظر با توانایی متقاضی برای اجرای شغل بر اساس تحصیلات یا سابقه ی کار وی سازگار باشد.
 • شرایط استخدام، استانداردهای دولت فدرال و استانی و نرخ دستمزد آن صنعت را برآورده نماید.
 • استخدام با قراردادها تناقضی نداشته باشد و منجر به اختلافات استخدام نشود.
 • کسب و کار واقع در جزیره ی پرنس ادوارد باشد.
 • در صورت لزوم، مجوز کار نیروی خارجی یا تاییدیه های انجام شغل تایید شده باشد.
 • برای استخدام قراردادی فراهم شود.
 • برای متقاضی و خانواده اش حمایت اسکان فراهم گردد.
 • در صورت لزوم، مجوز LIMA فراهم گردد.
 • مستندات تلاش های صورت گرفته برای استخدام کانادایی های واجد شرایط برای آن موقعیت ارائه گردد.
 • ممکن است نیاز به حضور در یک مصاحبه ی مهاجرتی الزامی باشد.

برنامه ی نیروهای حیاتی جزیره پرنس ادوارد

برنامه ی نیروهای کار حیاتی یک برنامه ی آزمایشی است که به طور سالیانه منظور ارزیابی تاثیری که بر صنایع و مشاغل برگزیده دارد، مورد ارزیابی قرار می گیرد. کارفرمایان PEI که از طریق این برنامه، یک نیروی نیمه متخصص یا بدون تخصص استخدام کرده اند، از طریق درخواست برای اقامت دائم کانادا، از کارکنان خود حمایت می کنند. در حال حاضر 5 شغل در این برنامه در برگرفته می شوند: رانندگان کامیون، نمایندگان خدمات به مشتریان، کارگر، سروکنندگان غذا و نوشیدنی ، و مستخدمین.

حداقل شرایط لازم برای متقاضیان

متقاضی برای اینکه واجد شرایط برنامه ی نیروهای حیاتی باشد، باید:

 • بین 21 تا 59 سال ، سن داشته باشد.
 • یک پیشنهاد کار تمام وقت دائم یا بلند مدت (حداقل 2 ساله) در یکی از مشاغل نیمه تخصصی یا غیرتخصصی زیر (مشاغل سطح C یا D) از یکی از کارفرمایان PEI داشته باشد:

– راننده کامیون

– نمایندگان سرویس به مشتری

– کارگران

– سرو کنندگان غذا و نوشیدنی

– مستخدمین

 • یک پیشنهاد کار تمام وقت حداقل 6 ماهه از یکی از کارفرمایان PEI داشته باشند.
 • یک مجوز کار معتبر در اختیار داشته باشند.
 • در کشور محل اقامت خود دارای وضعیت قانونی باشند.
 • حداقل دوره های آموزش متوسطه یا معادل آن را گذرانده باشند.
 • در صورت نیاز در مصاحبه ای با PEI حضور یابند.
 • طی 5 سال گذشته، حداقل 2 سال سابقه ی کار تمام وقت یا آموزش های مرتبط را داشته باشند.
 • بودجه و توانایی مالی کافی برای سکونت در PEI را نشان دهند.
 • قصد واقعی خود برای استقرار در PEI را نشان دهند.
 • یک تست زبان از یکی از موسسات معتبر ارائه نمایند که در آن به حداقل سطح CLB 4 در هر 4 مهارت دست یافته باشند. این تست باید طی 2 سال اخیر اخذ شده باشد:

– آیلتس برای انگلیسی

– CELPIP (فقط تست عمومی) برای انگلیسی

– TEF برای فرانسه

حداقل شرایط لازم برای کارفرمایان

کارفرمای PEI باید از برآورده شدن موارد زیر اطمینان حاصل نماید:

 • پیشنهاد استخدام به صورت تمام وقت دائم یا بلند مدت (حداقل دو ساله) باشد.
 • شغل مدنظر با توانایی متقاضی برای اجرای شغل بر اساس تحصیلات یا سابقه ی کار وی سازگار باشد.
 • شرایط استخدام، استانداردهای دولت فدرال و استانی و نرخ دستمزد آن صنعت را برآورده نماید.
 • استخدام با قراردادها تناقضی نداشته باشد و منجر به اختلافات استخدام نشود.
 • کسب و کار واقع در جزیره ی پرنس ادوارد باشد.
 • در صورت لزوم، مجوز کار نیروی خارجی یا تاییدیه های انجام شغل تایید شده باشد.
 • برای استخدام قراردادی فراهم شود.
 • برای متقاضی و خانواده اش حمایت اسکان فراهم گردد.
 • در صورت لزوم، مجوز LIMA فراهم گردد.
 • مستندات تلاش های صورت گرفته برای استخدام کانادایی های واجد شرایط برای آن موقعیت ارائه گردد.
 • ممکن است نیاز به حضور در یک مصاحبه ی مهاجرتی الزامی باشد.

برنامه ی فارغ التحصیلان بین المللی جزیره پرنس ادوارد

این برنامه یک طرح کارفرما محور است که به کارکنان PEI این امکان را می دهد تا فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه ها و کالج های معتبر PEI را استخدام نمایند.

حداقل شرایط لازم برای متقاضیان

 • 21 تا 55 سال ، سن داشته باشند.
 • یک پیشنهاد کار تمام وقت دائم در حوزه ی تحصیلی خود در یکی از موقعیت های تخصصی (NOC 0، A یا B) از یکی از کارفرمایان PEI دریافت نمایند.
 • دارای وضعیت اقامت قانونی در کانادا باشند.
 • یک مجوز کار معتبر پس از تحصیل داشته باشند.
 • در صورت لزوم در مصاحبه با PEI حضور یابند.
 • در حین تحصیل تمام وقت یک مدرک یا دیپلمای حداقل دو ساله را اخذ کرده باشند.
 • دارای دیپلما/ مدرک معتبر از یکی از دانشگاه ها یا کالج های معتبر PEI باشند.
 • مهارت کافی در زبان های انگلیسی یا فرانسه برای انجام شغل پیشنهاد شده توسط کارفرمای PEI را داشته باشند.
 • بودجه و توانایی مالی کافی برای اسکان موفقیت آمیز در PEI را داشته باشند.
 • قصد واقعی خود برای استقرار در PEI را به نمایش گذارند.

حداقل شرایط لازم برای کارفرمایان

 • پیشنهاد استخدام به صورت تمام وقت دائم یا بلند مدت (حداقل دو ساله) باشد.
 • شغل مدنظر با توانایی متقاضی برای اجرای شغل بر اساس تحصیلات یا سابقه ی کار وی سازگار باشد.
 • شرایط استخدام، استانداردهای دولت فدرال و استانی و نرخ دستمزد آن صنعت را برآورده نماید.
 • استخدام با قراردادها تناقضی نداشته باشد و منجر به اختلافات استخدام نشود.
 • کسب و کار واقع در جزیره ی پرنس ادوارد باشد.
 • در صورت لزوم، مجوز کار نیروی خارجی یا تاییدیه های انجام شغل تایید شده باشد.
 • برای استخدام قراردادی فراهم شود.
 • برای متقاضی و خانواده اش حمایت اسکان فراهم گردد.
 • در صورت لزوم، مجوز LIMA فراهم گردد.
 • مستندات تلاش های صورت گرفته برای استخدام کانادایی های واجد شرایط برای آن موقعیت ارائه گردد.
 • ممکن است نیاز به حضور در یک مصاحبه ی مهاجرتی الزامی باشد.

امتیازات سیستم انتخاب داوطلبین

سیستم EOI جزیره ی پرنس ادوارد، حداکثر 100 امتیاز بر مبنای معیارهای: سن، زبان، تحصیلات، سابقه ی کار، استخدام و سازگاری به داوطلبین اعطا می کند.

گروه تاثیر کسب و کارنیروی متخصصنیروی حیاتیفارغ التحصیل بین اللملی
سن151525
زبان2020n/a
تحصیلات151535
تجربه کار2020n/a
استخدام151520
سازگاری151520
حداکثر امتیازات100100100

سن

سننیروی متخصصنیروی حیاتیفارغ التحصیل بین اللملی
24-187710
44-25151525
49-45101015
بالای 49 سال000
حداکثر امتیازات1515100

 

زبان

امتیازات زبان بر مبنای نتایج تست زبان ارائه شده، تعلق می گیرد. هنگام اپلای از طریق برنامه ی نیروی متخصص، متقاضیان باید به جای تست اظهارنامه ی زبان L-6 توسط کارفرما را ارائه نمایند. اگر داوطلب بتواند اثبات نماید در هر دو زبان تسلط دارد، 10 امتیاز به این فاکتور او اضافه می شود. متقاضیان برنامه ی فارغ التحصیلان بین المللی لازم نیست نتایج مهارت زبان ارائه نمایند و به این دلیل در این فاکتور امتیازی به آنها تلعق نمی گیرد.

مهارت زباننیروی متخصصنیروی حیاتیفارغ التحصیل بین اللملی
اظهارنامه ی امضا شده ی زبان PEI PNP L06 توسط کارفرما2020n/a
CLB 92020n/a
CLB 81717n/a
CLB 71515n/a
CLB 61010n/a
CLB 555n/a
CLB 400n/a
حداکثر امتیازات152020

 

تحصیلات

تحصیلاتنیروی متخصصنیروی حیاتیفارغ التحصیل بین اللملی
داشتن مدرک ارشد یا دکترا از یکی از دانشگاه ها یا کالج های آموزش عالی بعد از اتمام مدرک لیسانس یا ارشد151035
داشتن تحصیلات بعد از متوسطه (لیسانس) از یکی از کالج ها یا گذراندن یک آموزش تمام وقت حداقل 3 ساله121220
داشتن دیپلمای بعد از متوسطه در یک حرفه ی خاص که نیازمند یک آموزش حداقل دو ساله بعد از دوره ی متوسطه می باشد.101020
تحصیلات متوسطه015n/a
حداکثر امتیازات151535

سابقه ی کار

امتیازات فاکتور سابقه ی کار بر مبنای تمام وقت بودن کار اعطا می شود. حداقل سالی که به عنوان حدنصاب این فاکتور در نظر گرفته شده است، 2 سال می باشد. به متقاضیان برنامه ی فارغ التحصیلان بین المللی هیچ امتیازی برای این فاکتور انتخاب تعلق نمی گیرد.

سابقه ی کارنیروی متخصصنیروی حیاتیفارغ التحصیل بین اللملی
بیش از 6 سال2020n/a
6-4 سال1515n/a
4-2 سال1010n/a
بالای 2 سال00n/a
حداکثر امتیازات2020n/a

استخدام

به متقاضیان بر مبنای سابقه ی کار و کاری که به آنها پیشنهاد شده است، امتیازاتی تعلق می گیرد.

سابقه ی کارنیروی متخصصنیروی حیاتیفارغ التحصیل بین اللملی
اشتغال در یک موقعیت کاری دائم با یک مجوز کار معتبر5 *55
داشتن پیشنهاد کار در PEI مرتبط با حوزه ی تحصیل101010
مدارک آموزشی خارجی که توسط نظام قانون گذاری PEI تایید شده باشد. این یک ECA نیست.555
حداقل یک سال سابقه ی کار تمام وقت مستمر در PEI555
حداکثر امتیازات151520

* نیروهای متخصص برای اخذ امتیاز از این فاکتور باید در PEI باشند.

سازگاری

متقاضیان برنامه های مختلف تاثیر کسب و کار بر مبنای فاکتورهای زیر امتیازاتی دریافت می نمایند:

سازگارینیروی متخصصنیروی حیاتیفارغ التحصیل بین اللملی
اعضای نزدیکی از خانواده ی متقاضی که ساکن دائم یا شهروند کانادا هستند حداقل برای 12 ماه مستمر در PEI زندگی کرده باشند.555
همسر یا فرزند وابسته ی متقاضی دارای مهارت CLB/NCLC 6 یا بالاتر در زبان انگلیسی یا فرانسه باشد.555
حداقل برای 12 ماه متوالی درای یک ملک مسکونی در PEI باشد.555
از یکی از موسسات آموزش عالی معتبر در PEI فارغ التحصیل شده باشد.555
همسر او طی 5 سال گذشته حداقل 3 سال سابقه ی کار داشته باشد.555
فرزند وابسته ی متقاضی حداقل برای 6 ماه متوالی، در یکی از موسسات آموزشی PEI ثبت نام کرده باشد.555
حداکثر امتیازات151520

برنامه های مهاجرت استانی کانادا (PNP)

اگر قصد مهاجرت به کانادا را دارید، لطفا فرم های ارزیابی را تکمیل کنید.

فرم ارزیابی مهاجرت کاری

فرم ارزیابی مهاجرت تحصیلی

برای مهاجرت به کانادا نیاز به کمک دارید؟

شرکت مهاجرتی ویزا موندیال یک شرکت حقوقی پیشرو در زمینه مهاجرت به کاناداست که ۱۲ سال سابقه فعالیت دارد. ویزا موندیال با پشتوانه تیمی بیش از ۲۰۰ نیروی متعهد به شما برای مهاجرت آسان به کانادا کمک می‌کند. از زمان تاسیس ویزا موندیال تا کنون بیش از ۱۰‌هزار پرونده مهاجرتی با موفقیت به اتمام رسیده‌اند. این موضوع ویزا موندیال را به یکی از قابل‌‌اعتماد‌ترین موسسات مهاجرتی کشور تبدیل کرده است.

تیم ویزا موندیال