England Flag
Search
Search
Close this search box.

آزمون ورودی دوره پزشکی در انگلستان

آزمون ورودی دوره پزشکی در انگلستان

آزمون ورودی رشته پزشکی در انگلستان (UKCAT (UK Clinical Aptitude Test   

آزمون UKCAT بخشی از پروسه گزینش بعضی از مدارس پزشکی در انگلستان و دندانپزشکی در انگلستان می باشد.این آزمون بصورت آنلاین می باشد و توانایی های شناختی، طرز برخورد و رفتار، تفکر بحرانی و استدلال منطقی فرد را می سنجد. چهار مبحث استدلالی و یک مبحث قضاوت وضعیت، محتوی آزمون می باشد.

 • Verbal Reasoning: تفکر منطقی فرد را در خصوص اطلاعات نوشتاری و نتیجه گیری منطقی را ارزیابی می کند. مدت زمان این بخش 21 دقیقه و شامل 11 متن جهت مطالعه و 44 سوال برای پاسخ دهی می باشد.
 • Quantitative Reasoning: توانایی فرد در حل مسائل عددی را میسنجد. مدت زمان 24 دقیقه می باشد که 9 جدول، نمودار و گراف به عنوان اطلاعات ارائه می شود و به 36 سوال با ید پاسخ داده شود.
 • Abstract Reasoning: توانایی استدلال فرد در ارتباطات تفکر همگرا و واگرا را می سنجد. 13 دقیقه، 55 سوال
 • Decision Analysis: توانایی برخورد با انواع متفاوت اطلاعات برای استدلال ارتباطات، قضاوت کردن و گرفتن تصمیم مناسب را می سنجد. 32 دقیقه، یک سناریو کامل از اطلاعات و 28 سوال
 • Situational Judgment: عکس العمل فرد در شرایط گوناگون و همچنین شناخت فرد از اخلاق پزشکی  را می سنجد. 27 دقیقه، 67 سوال از 20 سناریو.

آزمون UKCAT در کشورهای اطراف ایران نظیر ترکیه و امارات متحده عربی برگزار می گردد و تمامی سوال ها بصورت چند گزینه ای می باشد. سوالات دوره های گذشته منتشر نمی شود ولی چند نمونه سوال بر روی سایت UKCAT موجود می باشد. دانشگاه هایی که آزمون UKCAT جزء ضوابط پذیرش آنها می باشند به شرح ذیل می باشند:

 • University of Leicester
 • University of Manchester
 • Newcastle University
 • University of Nottingham
 • University of Sheffield
 • University of Southampton
 • University of St Andrews
 • Queen’s University Belfast
 • University of Warwick
 • University of Aberdeen
 • Cardiff University
 • University of Dundee
 • Durham University
 • University of East Anglia
 • University of Edinburgh
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • Keele University
 • King’s College London

آزمون بی مت

آزمون آیمت جهت ورود به دوره های پزشکی ایتالیا

آزمون ورودی پزشکی در کانادا

برای مهاجرت به کانادا نیاز به کمک دارید؟

شرکت مهاجرتی ویزا موندیال یک شرکت حقوقی پیشرو در زمینه مهاجرت به کاناداست که ۱۲ سال سابقه فعالیت دارد. ویزا موندیال با پشتوانه تیمی بیش از ۲۰۰ نیروی متعهد به شما برای مهاجرت آسان به کانادا کمک می‌کند. از زمان تاسیس ویزا موندیال تا کنون بیش از ۱۰‌هزار پرونده مهاجرتی با موفقیت به اتمام رسیده‌اند. این موضوع ویزا موندیال را به یکی از قابل‌‌اعتماد‌ترین موسسات مهاجرتی کشور تبدیل کرده است.

تیم ویزا موندیال