دانشگاه تورورگاتا رم

ویزا موندیال

دانشگاه تورورگاتا

دانشگاه تورورگاتا رم به عنوان دومین دانشگاه معتبر در پر جمعیت ترین و بزرگترین شهر ایتالیا در سال ۱۹۸۲ شروع به کار کرد. شهر رم پایتخت کشور ایتالیا بوده و دارای دو میلیون و ششصد هزار نفر سکنه می‌باشد در نتیجه با توجه به پتانسیل داخلی شهر، دانشگاه تورورگاتا تاسیس گشت، بعد از گذراندن سالهای اولیه تاسیس، اهداف اولیه موسسین این دانشگاه کمی تغییر کرد و بین المللی شدن این دانشگاه، بیش از پیش مد نظر قرار گرفت، در نتیجه این دانشگاه شروع به سازماندهی رشته های مختلف و جذب دانشجوی خارجی برای تحصیل به زبان انگلیسی در مقاطع مختلف نمود.

دانشگاه تورورگاتا از جهت رتبه بین المللی در جایگاه ۳۰۵ قرار دارد و در وزارت علوم ایران هم مورد تایید می باشد.

هم اکنون امکان بسیار ویژه ای برای هموطنان عزیز در خصوص تحصیل در رشته های انگلیسی زبان این دانشگاه و همین طور اخذ بورسیه دولتی ایتالیا وجود دارد.

در مقطع لیسانس و فوق لیسانس

1. دانشکده اقتصاد

Global Governance – لیسانس مدیریت جهانی

Science in Business and Economics – لیسانس علوم بیزینس و کسب و کار

Business Administration – فوق لیسانس مدیریت بیزینس

Economics – فوق لیسانس اقتصاد

European Economy and Business Law – فوق لیسانس اقتصاد اروپا و قوانین بیزینس

Finance and Banking – فوق لیسانس امور مالی و بانکداری

2. دانشکده مهندسی

Engineering and Sciences – لیسانس مهندسی و علوم

Mathematical Engineering – فوق لیسانس مهندسی ریاضی

3. دانشکده پزشکی

– کورس شش ساله پزشکی

Physical-Activity and Health Promotion – فوق لیسانس فعالیت فیزیکی و ارتقا سلامت (تربیت بدنی)

4. دانشکده ریاضی و فیزیک و علوم طبیعی

Single Cycle Degree in Pharmacy – داروسازی

Physics for Instrumentation and Technology – فوق لیسانس فیزیک برای ابزار دقیق و فناوری

Astrophysics – فوق لیسانس اختر فیزیک

5. دانشکده علوم انسانی

European History – فوق لیسانس تاریخ اروپا

M.Sc in Biotechnology – فوق لیسانس بیوتکنولوژی

1. دانشکده اقتصاد

– لیسانس بیزینس و اقتصاد

– لیسانس اقتصاد بازار و واسطه های مالی

– لیسانس اقتصاد و مدیریت

– لیسانس اقتصاد، سازمان و قلمرو سازمانی

– لیسانس علوم اقتصادی

– فوق لیسانس اقتصاد، سازمان و قلمرو سازمانی

– فوق لیسانس اقتصاد و مدیریت

– فوق لیسانس اقتصاد

– فوق لیسانس امور مالی و بانکداری

– فوق لیسانس علوم اقتصادی

2. دانشکده حقوق

– لیسانس و فوق لیسانس پیوسته حقوق

3. دانشکده مهندسی

– لیسانس عمران و محیط زیست

– لیسانس مهندسی ساختمان

– لیسانس مهندسی اینترنت

– لیسانس مهندسی الکترونیک

– لیسانس مهندسی انرژی

– لیسانس مهندسی مدیریت

– لیسانس مهندسی کامپیوتر

– لیسانس مهندسی مکانیک

– لیسانس مهندسی پزشکی

– فوق لیسانس مهندسی عمران

– فوق لیسانس مهندسی اتوماسیون

– فوق لیسانس مهندسی اینترنت

– فوق لیسانس مهندسی و تکنیک ساخت

– فوق لیسانس مهندسی الکترونیک

– فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر

– فوق لیسانس مهندسی انرژی

– فوق لیسانس مهندسی مدیریت

– فوق لیسانس مهندسی مکانیک

– فوق لیسانس مهندسی پزشکی

– فوق لیسانس مهندسی محیط زیست و خاک

– لیسانس و فوق لیسانس پیوسته مهندسی معماری

4. دانشکده ادبیات و فلسفه

– لیسانس میراث فرهنگی

– لیسانس فلسفه

– لیسانس ادبیات

– لیسانس زبان و فرهنگ ایتالیایی برای خارجی ها

– لیسانس زبان و ادبیات مدرن

– لیسانس زبان و جامعه اطلاعاتی

– لیسانس علوم توریسم

– لیسانس علوم آموزش و پرورش

– لیسانس علوم ارتباطات

– فوق لیسانس باستان شناسی، علم زبان، ادبیات و تاریخ

– فوق لیسانس رهبری و هماهنگی خدمات آموزشی، مدرسه و اجتماعات آموزشی

– فوق لیسانس فلسفه

– فوق لیسانس ادبیات ایتالیایی، زبانشناسی مدرن و زبان شناسی

– فوق لیسانس مدرن زبان و ادبیات اروپایی و آمریکایی

– فوق لیسانس موزیک و نمایش

– فوق لیسانس برنامه ریزی و مدیریت امور توریسم

– فوق لیسانس علوم کامپیوتر، ارتباطات و انتشارات

– فوق لیسانس علوم تاریخ

– فوق لیسانس علوم تربیتی

– فوق لیسانس تاریخ هنر

– لیسانس و فوق لیسانس پیوسته حفاظت و مرمت میراث فرهنگی

5. دانشکده پزشکی

– دندان پزشکی

– لیسانس آموزش حرفه ای

– لیسانس فیزیوتراپی 

– لیسانس بهداشت دهان و دندان

– لیسانس پرستاری

– لیسانس پرستاری کودکان

– لیسانس گفتار درمانی

– لیسانس ارتوپدیک و دستیار چشم پزشکی

– لیسانس زنان

– لیسانس فن معالجه و درمان امراض پا 

– لیسانس تربیت بدنی

– لیسانس تکنیک توانبخشی روانی

– لیسانس تکنیک های کمک شنوایی

– لیسانس تکنیک پیش بینی و بهداشت محیط کار

– لیسانس تکنیک های پاتوفیزیولوژی بیماریهای قلبی عروقی و خونرسانی قلب و عروق

– لیسانس تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی

– لیسانس تکنیک های فیزیوپاتولوژی عصبی

– لیسانس رادیولوژی 

– لیسانس تکنیک های ارتوپدی

– لیسانس درمان عصبی و روانی در هنگام رشد

– فوق لیسانس بیوتکنولوژی پزشکی

– فوق لیسانس تغذیه و سلامت علوم

– فوق لیسانس علوم حرفه بهداشت تکنیک های تشخیصی

– فوق لیسانس علوم و فنون فعالیت فیزیکی پیشگیرانه و تطبیق داده

– فوق لیسانس علوم و فنون ورزش

– فوق لیسانس پرستاری و مامایی

– فوق لیسانس علوم توانبخشی و حرفه بهداشت و درمان

– لیسانس و فوق لیسانس پیوسته پزشکی

– لیسانس و فوق لیسانس پیوسته پزشکی و جراحی

– لیسانس و فوق لیسانس پیوسته دندانپزشکی

6. دانشکده علوم پایه

– لیسانس بیوتکنولوژی

– لیسانس شیمی

– لیسانس شیمی کاربردی

– لیسانس فیزیک

– لیسانس ریاضی

– لیسانس علوم کامپیوتر

– لیسانس علوم مواد

– لیسانس علوم بیولوژیک

– لیسانس علم و فن آوری برای رسانه ها

– فوق لیسانس بیوانفورماتیک

– فوق لیسانس بیولوژی سلولی و مولکولی

– فوق لیسانس زیست شناسی تکاملی، محیط زیست و انسان شناسی کاربردی

– فوق لیسانس بیوتکنولوژی صنعتی

– فوق لیسانس بیوتکنولوژی پزشکی

– فوق لیسانس شیمی

– فوق لیسانس فیزیک

– فوق لیسانس علوم کامپیوتر

– فوق لیسانس ریاضی محض و کاربردی

– فوق لیسانس علوم و تکنولوژی مواد

– فوق لیسانس علوم تغذیه و سلامت

رشته های دانشگاه تورورگاتا در مقطع دکترا (سه ساله)

1. دکترا اقتصاد کسب و کار (اقتصاد شرکتها) با سه گرایش

Public Management & Governance – مدیریت عمومی و حکومت دولتی 

Business Administration – مدیریت بازرگان 

Banking and Finance – بانکداری و امور مالی

Economia e Finanza .2 – دکترا اقتصاد و دارایی

3. دکترا اقتصاد قانون و نهادها با چهار گرایش

International Economics-اقتصاد بین المللی 

Economic Theory and Institutions-تئوری اقتصادی و نهادها 

Law and Economics-حقوق و اقتصاد 

Environmental Economics and Law-اقتصاد محیطی وقوانین 

4. دکترا فلسفه

5. دکترا استقلال فردی و استقلال جمعی (مربوط به دانشکده حقوق)

6. دکترا حقوق عمومی

7. دکترا بررسی و حفاظت، تجربه معاصر، مقایسه، قوانین روم باستان

8. دکترا کامپیوتر با دو گرایش

– علوم کامپیوتر

– کنترل و ژئوانفورماتیک

9. مهندسی کسب و کار

10. مهندسی برای طراحی و ساخت صنعتی با شش گرایش

– مکانیک کاربردی ماشین

– طراحی صنعتی و ساخت مکانیکی و متالورژی

– تکنولوژی و سیستم کاری

– دستگاه های مکانیکی صنعتی

– ماشین و سیستم برای انرژی و محیط زیست

– علوم و تکنولوژی مواد

11. دکترا مهندسی الکترونیک

12. دکترا مهندسی عمران با سه گرایش

– محیط زیست و خاک

– معماری و ساخت

– ساختارها و ژئوتکنیک

13. دکترا علوم اطلاعات

14. دکترا مهندسی مکانیک صنایع با چهار گرایش

– دستگاه برای کاربردهای زیست پزشکی و هسته ای و میکروتکنولوژی

– مهندسی مواد

– مهندسی انرژی و محیط زیست

– علوم و تکنولوژی فیزیکی برای انرژی و سلامتی

15. دکترا میراث فرهنگی 

16. دکترا تاریخ و علوم فلسفی اجتماعی

17. دکترا علوم انسانی

Advanced Sciences and Technologies in Rehabilitation Medicine and Sport .18 – علوم و فن آوری پیشرفته در توانبخشی پزشکی و ورزشی

19. دکترا بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

20. دکترا بیوتکنولوژی پزشکی

21. دکترا ایمنی شناسی و بیوتکنولوژی کاربردی

22. دکترا پزشکی تجربی و سیستم های آن

23. دکترا میکروبیولوژی، ایمنی شناسی، بیماریهای عفونی، پیوند عضو و اختلالات مرتبط

24. دکترا علوم اعصاب با سه گرایش

– فیزیولوژی اعصاب، نوروفارماکولوژی، مغز و اعصاب

– نوروبیولوژی مولکولی، شیمی اعصاب، آناتومی

– علوم اعصاب در حال توسعه، رفتار مغز و اعصاب، نوروسایکولوژی

25. دکترا علوم پزشکی و جراحی کاربردی

26. دکترا علوم پرستاری

27. دکترا نجوم، اخترفیزیک و علوم فضایی

28. دکترا زیست شناسی سلولی و مولکولی با نه گرایش

– سرطان

– زیستشناسی ساختاری

– نوروبیولوژی

– انتقال سیگنال

– ژن

– بیماری های عفونی

– چرخه سلولی

– مرگ سلولی

– پروتئین

29. دکترا زیست شناسی و بوم شناسی تکاملی

30. دکترا فیزیک با پنج گرایش

– فیزیک هسته ای

– فیزیک مواد

– فیزیک سیستم های پیچیده و فیزیک عددی

– اختر فیزیک و فضا فیزیک

– علوم مواد و نانو

31. دکترا ریاضی

32. دکترا مواد برای سلامت، محیط زیست و انرژی با دو گرایش

– مواد و فناوری برای توسعه پایدار در سلامت و محیط زیست

– مواد و تکنولوژی برای دندانپزشکی

33. دکترا علوم شیمی

میزان سالیانه شهریه در مقاطع مختلف و رشته های مختلف، بسته به درآمد دانشجو بین 150 یورو تا 3000 یورو می‌باشد.

این دانشگاه دارای کمپوس ها و خوابگاه های شیک و مدرن در نزدیکی دانشگاه با امکانات مناسب برای دانشجویان می باشد.

این دانشگاه دارای بورس مناسب برای همه ی مقاطع تحصیلی می باشد که بسته به درآمد دانشجو این بورسها تعلق می‌گیرد.

مبلغ بورس برای مقطع لیسانس و فوق لیسانس بسته به درآمد دانشجو سالیانه بین 2000 یورو تا 5000 یورو می‌باشد.

مبلغ بورس برای مقطع دکترا ماهیانه 1040یورو می‌باشد.

موسسه کانادایی ویزا موندیال دارای نمایندگی رسمی این دانشگاه در ایران می باشد و با شرایط بسیار ویژه ای اقدام به اعزام دانشجویان به این دانشگاه نموده است.

nomina_Morteza_Homapour

مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش دانشگاه تورورگاتا (کلیه مدارک ذکر شده باید به فرمت PDF باشد):

– رزومه فرمت یوروپس که در سایت موسسه موجود است.

– انگیزه نامه.

– تصویر پاسپورت

– مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی برای متقاضیان مقطع لیسانس.

– مدرک لیسانس و شرح دروس برای متقاضیان مقطع فوق لیسانس.

– یک عدد توصیه نامه برای دانشجویان مقطع فوق لیسانس.

– در بعضی از رشته ها دانشجو ملزم به داشتن مدرک زبان می باشد که شامل ایلس تافل و دیگر مدارک معتبر می‌باشد.

– داشتن مدرک GRE اجباری نیست ولی شانس متقاضی برای پذیرفته شدن بسیار بالا می رود.

– داشتن هر گونه مقاله معتبر باعث افزایش شانس پذیرفته شدن متقاضی میشود.

– برای مقطع دکترا پروپوزال مربوط به رشته ارایه شده در دانشگاه.

– دو عدد توصیه نامه برای مقطع دکترا.

 

در پایان با توجه به تعداد بالای پرونده ها، مدارک متقاضیانی که در وقت تعیین شده و با فرمت تعیین شده، مدارک ذکر شده را تحویل دهند در اولویت قرار دارند.

اینستاگرام ویزا موندیال
Instagram