England Flag Canada Flag

کانادا قانون جدیدی برای ترویج مهاجرت فرانسوی زبانان تصویب کرد

جدیدترین خبرها حکایت از این دارند که کانادا قانون جدیدی به تصویب رسانده است که اهمیت زبان فرانسه در کانادا تأکید دارد و این تأکید را با اولویت دهی به مهاجرت اقلیت فرانسوی زبان به خارج از کبک نشان داده است.

شرایط جدید مهاجرت کاری برای افرادی که دانش زبان فرانسوی دارند:

  • داشتن مدرک زبان فرانسوی در سطح متوسط B1 (سطح NCLC 5)
  • داشتن جاب آفر از کارفرمای کانادایی

قانون موسوم به Bill C-13 برای نخستین بار مهاجرت را وارد قانون زبان‌های رسمی (OLA) می‌کند. گفتنی است OLA قانون فدرالی است که انگلیسی و فرانسه را زبان‌های رسمی کانادا اعلام می‌کند. قانون جدید اما OLA را مدرن می‌کند تا به این واقعیت اذعان شود که زبان فرانسه که به عنوان یکی از دو زبان رسمی کانادا شناخته می‌شود در معرض تهدید قرار دارد و باید مورد حفاظت قرار گیرد. این قانون به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول اصلاحیه‌هایی را در مورد قانون زبان‌های رسمی یا OLA انجام می‌دهد؛ بخش دوم استفاده از زبان فرانسه را در کسب و کارهای خصوصی که تحت مقررات فدرال هستند قانون‌گذاری می‌کند و بخش سوم کاربردهای حقوقی این قانون را مشخص می‌کند.

این قانون جدید مهاجرت را برای نخستین بار وارد قانون زبان‌های رسمی می‌کند و به اهمیت مهاجرت فرانسوی زبانان به جوامع اقلیت فرانسه زبان خارج از کبک اذعان می‌کند.

تمهیدات مرتبط با مهاجرت شامل تغییرات قانونی می‌شود. به ویژه الزام اداره مهاجرت به اتخاذ خط مشی مهاجرت فرانسوی زبانان که دارای اهداف و نشانگرها باشد. علاوه بر این اداره مهاجرت می‌بایست مهاجرت را به عنوان یکی از عواملی که به نگهداری یا افزایش وزن جمعیت شناختی یا دموگرافیک اقلیت فرانسه زبان کم می‌کند به رسمیت بشناسد.

این قانون همچنین به افرادی که در داخل کبک در کسب و کارهای خصوصی با مقررات فدرال کار می‌کنند و یا در جوامع فرانسه زبان خارج از کبک مشغول کار هستند امکان کار به زبان فرانسه و دریافت خدمات به زبان فرانسه را فراهم می‌کند. گذشته از این این قانون برای بهبود دسترسی همگان به عدالت، تمام قضاتی را که در دیوان عالی کانادا منصوب شده‌اند ملزم به دو زبانه بودن می‌کند.

دولت لیبرال کانادا بر این باور است که این قانون جدید به افزایش خدمات مراقبت از کودکان، آموزش و بهداشت و سلامت به زبان فرانسه در سراسر کانادا که نیروی کار دوزبانه وجود ندارد می‌انجامد.

تعهد اداره مهاجرت به مهاجرت فرانسه زبانان

جمعیت در جوامع اقلیت فرانسه زبان در حال کاهش است. جدیدترین نظرسنجی مربوط به سال ۲۰۲۱ است و نشان می‌دهد نسبت کلی فرانسه زبانان خارج از کبک از ۳٫۶ % در سال ۲۰۱۶ به ۳٫۳ % در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

اداره مهاجرت به این کاهش واقف است و مدت‌هاست که خود را متعهد به مهاجرت فرانسه زبانان به خارج از کبک و نیز دسترسی به خدمات اسکان به زبان فرانسه کرده است.

در سال ۲۰۱۹ اداره مهاجرت راهبرد مهاجرت فرانسه زبان را راه اندازی کرد که برای تقویت تلاش‌ها در راستای مهاجرت راه اندازی شد؛ این راهبرد از ترویج و جذب مأموریت‌های اداره مهاجرت کانادا در خارج از کانادا تا انتخاب مهاجر و جذب وی در جامعه کانادا متغیر است. اداره مهاجرت مدعی است که در حال رسیدن به هدف خود است؛ این هدف استقبال از ۴٫۴ % مهاجران فرانسه زبان خارج از کانادا تا سال ۲۰۲۳ است.

برخی از اقدامات راهبرد مهاجرت فرانسه زبان عبارت‌اند از:

  • تخصیص امتیازهای اضافی به افرادی که فرانسه حرف می‌زنند و یا متقاضیان دوزبانه در اکسپرس انتری؛
  • مسیرهای اختصاصی موقت برای فرانسه زبانان و متقاضیان دوزبانه به عنوان بخشی از مسیر اقامت موقت به اقامت دائم برای نیروی کار ضروری و فارغ‌التحصیلان خارجی که ساکن کانادا هستند؛
  • گسترش منابع مالی برای داشتن ۸۰ ارائه دهنده خدمات اسکان به زبان فرانسه خارج از کبک.

نهایتاً اینکه اداره مهاجرت در حال حاضر در تلاش است تا خط مشی مهاجرت فرانسه زبان را توسعه دهد؛ این خط مشی شامل اهداف بیشتر و جدیدی برای جذب مهاجر فرانسه زبان خارج از کبک است.