ویزا موندیال

یک میلیون مهاجر جدید در کانادا

کانادا تا سال 2020 نزدیک به 1 میلیون مهاجر جدید را پذیرش خواهد کرد.

بین سال های 2018 و 2020  نزدیک به یک میلیون مهاجر جدید در کانادا ساکن خواهند شد. وزیر مهاجرت کانادا آقای «احمد حسین» این طرح را بلندپروازنه ترین برنامه ی مهاجرتی سال های اخیر کانادا نامید. این هدف بلندپروازانه در برنامه ی جدید دولت برای سطح مهاجرت چندساله ی کانادا، در مجلس روز 1 نوامبر مطرح و تصویب گردید (توافق در مورد افزایش سطح مهاجرت). بیشتر ساکنان دائم جدید کانادا را مهاجران اقتصادی تشکیل خواهند داد و اکثر این مهاجران اقتصادی از طریق برنامه ی مهاجرت اکسپرس اینتری به این کشور نقل مکان خواهند کرد. تا سال 2020، سطح تعیین شده برای این گروه مهاجران اقتصادی-  به خصوص افرادی که از طریق برنامه ی اکسپرس اینتری در کانادا ساکن می شوند- به صورت سالیانه افزایش خواهد یافت.

این برنامه ی چندساله با برنامه های قبلی که به صورت سالیانه و فقط برای یک سال آتی تعیین می شدند، تفاوت دارد. سازمان IRCC بعد از مشاوره با دولت های استانی و انجمن های تجاری تصمیم گرفت برای اینکه ذی نفعان بتوانند راحت تر برای سطح مناسب استفاده از خدمات و منابع برنامه ریزی نمایند، از پیش بینی در بازه ی طولانی مدت تری استفاده نماید.

طبق اظهارات آقای احمد حسین در یک کنفرانس مطبوعاتی در تورنتو: «این برنامه ی سطوح مهاجرت چندساله مبتنی بر سوابق گذشته، به نفع همه ی مردم کانادا خواهد بود. زیرا استعدادهای مهاجران باعث رشد اقتصادی و نوآوری در کانادا شده و به پیشرو نگه داشتن کشور در عرصه ی اقتصاد جهانی کمک می کند.»

بر طبق این برنامه تا سال 2018، 310,000 ساکن دائم جدید در کانادا اسکان خواهند یافت. این حدنصاب تا سال 2019 به 330,000 و تا سال 2020 به 340,000 نفر خواهد رسید.

اکسپرس اینتری و طرح های مهاجرت استانی (PNPها)

از مجموع همه ی تازه واردین به کانادا، حدود 565,000 نفر از طریق برنامه های اقتصادی پذیرش می شوند و نزدیک به 250,000 میلیون نفر از این یک میلیون از طریق یکی از برنامه های اقتصادی زیرمجموعه سیستم اکسپرس اینتری وارد کانادا خواهند شد. در تمام سال 2017، IRCC  همواره شفاف سازی کرده است که در حال حاضر اکسپرس اینتری

محرک اصلی مهاجرت اقتصادی است و تعداد دعوت نامه های ITA صادر شده تاکنون بیش از کل دعوت نامه های صادر شده در کل دو سال گذشته بوده است.

افزایش میزان پذیرش داوطلبین اکسپرس اینتری در سال 2017 یک فاکتور موثر در کاهش حدنصاب امتیاز CRS در سال جاری بوده است چرا که افزایش پذیرش باعث کمتر شدن حدنصاب امتیاز CRS می شود. درحالیکه پایینترین رکورد امتیاز در سال 2016، امتیاز 450 بوده است، پایینترین رکورد امتیاز سال جاری، برای داوطلبین برنامه های نیروی متخصص فدرال (FSWC) و گروه تجربه ی کانادایی ، 413 بوده است که این رکورد برای داوطلبین برنامه ی نیروهای فنی و حرفه ای فدرال، پایینتر نیز می باشد (اخیرا در دراویی که دقیقا ساعتی قبل از اینکه IRCC طرح چند ساله ی خود را مطرح کند، انجام شد، حد نصاب امتیاز به 241 رسیده بود).

میزان پذیرش سال 2018 حتی ممکن است بیشتر از این میزان باشد و این امر باعث کمتر شدن حدنصاب امتیاز CRS  شود.

میزان برآورد شده برای پذیرش از طریق اکسپرس اینتری
سال مقدار مدنظر افزایش مد نظر
2017 71,700
2018 74,900 3,200  (4%)
2019 81,400 6,700  (9%)
2020 85,800 4,400  (5%)

 

تقریبا 184,000 نفر دیگر از این مهاجران اقتصادی و اعضای خانواده ی همراه با آنها، از طریق برنامه های انتخاب استانی (PNP) ها پذیرش می شوند. این برنامه به  استان ها و مناطق این امکان را می دهد که افراد را بر اساس توانایی شان در زمینه ی استقرار در بازار کار استانی انتخاب کنند. همانند سال 2015، موارد خاصی از برنامه های انتخاب استانی پیشرفته همراستا با اکسپرس اینتری خواهند بود در حالیکه سایر برنامه های پایه این امکان را برای استان ها فراهم می کنند تا بتوانند مهاجران جدیدی را از خارج بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری پذیرش نمایند.یک برنامه ی انتخاب استانی پیشرفته، ارزشمندترین فاکتور در سیستم امتیاز CRS است زیرا منجر به 600 امتیاز بیشتر و دریافت دعوت نامه ی ITA در دراو (Draw) بعدی از بانک اطلاعاتی می شود.

میزان برآورد شده برای پذیرش از طریق PNP ها
سال حداقل حداکثر حدنصاب افزایش حد نصاب
2017 49,000 54,000 51,000
2018 53,000 57,400 55,000 4,000 (8%)
219 57,000 63,500 61,000 6,000 (11%)
2020 62,000 68,500 67,000 6,800(11%)

 

رشد اقتصادی

از میان سایر برنامه های اقتصادی، استان کبک در 3 سال آینده،  94,000 نیروی متخصص و مهاجر تجاری را پذیرش خواهد نمود. کانادا نیز همچنان از طریق برنامه های فدرال خود، از مهاجران تجاری استقبال خواهد کرد و تا پایان سال 2020 بیش از 2,000 مهاجر تجاری و خانواده های آنها پذیرش کانادا را اخذ خواهند نمود.

در کنار هم بودن خانواده ها و اسکان پناهندگان در اولویت باقی خواهد ماند.

مورد بارز دیگر در برنامه ی سطح مهاجرت چندساله ی کشور کانادا، این است که دولت از طریق برنامه های گروه خانوادگی و با افزایش سالیانه ی میزان پذیرش در این گروه ها قصد دارد باعث در کنار هم زندگی کردن نزدیک به 265,000 از همسران، شرکای زندگی، فرزندان وابسته، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ های شهروندان و ساکنان دائم کانادا شود

میزان برآورد شده برای پذیرش از طریق گروه خانواده
سال حداقل حداکثر حدنصاب افزایش حد نصاب
2017 80,000 86,000 84,000
2018 81,000 89,400 86,000 2,000 (2.4%)
219 82,000 91,500 88,000 2,500 (3%)
2020 82,000 96,500 91,000 2,500 (3%)

 

از زمان روی کار آمدن دولت لیبرال کانادا در اواخر سال 2015، اتحاد مجدد خانواده ها در اولویت قرار گرفته است و با کاهش دادن زمان رسیدگی به درخواست ها ی این برنامه ، باعث شد که مهاجران بیشتری از طریق برنامه ی والدین و پدربزرگ و مادربزرگ ها (PGP) پذیرش شوند. یک برنامه ی آزمایشی موفق دیگر به همسر و شرکای زندگی متقاضی اصلی، این امکان را می دهد که در حین انتظار برای رسیدگی به درخواستشان، مشغول به کار شوند.

چشم اندازی از سال 2018

چشم انداز کلی اقتصاد نشان می دهد که سیستم اکسپرس اینتری، منبع اصلی پذیرش های اقتصادی سال 2018 تعیین شده است. پذیرش های گروه خانواده در مقایسه با سال قبلش از 84,000  به 86,000 نفر و تعداد پناهندگان اسکان یافته در کانادا از 40,000 به 43,000 نفر افزایش خواهد یافت. همچنین مقرر شده است در سال 2018، 3,500  نفر دیگر نیز در زمینه های بشردوستانه و دلسوزانه اقامت بگیرند.

طرح های آینده

هفته ی گذشته دولت کانادا بر اساس داده ها جمع آوری شده از سرشماری سال 2016، جزئیات جدیدی از ساختار مهاجران کشور را منتشر کرد. در حال حاضر، حدود 22% از جمعیت کانادا را مهاجران نسل اول تشکیل می دهند که همه ی آنها به عنوان ساکنان دائم اسکان یافته اند و بسیاری از آنها شهروندان تبعه ی کانادا شده اند. تعداد زیادی از ساکنان کانادا از جمله دانشجویان بین المللی دارای مجوز کار، در وضعیت اقامت موقت قرار دارند. تا سال 2036، سهم مهاجران کانادا به 30% کل جمعیت کشور خواهد رسید.

جدیدترین برنامه ی مهاجرتی دولت کانادا، بر مبنای یک افزایش تدریجی در میزان پذیرش در سال های اخیر شکل گرفته است. در سال 2011، دولت محافظه کار کانادا پذیرش250,000  نفر را مبنا قرار دارد و برنامه های بعدی یک افزایش تدریجی سالیانه در این مبنا را نشان می دهد.

برنامه ی سطح مهاجرت کانادا نشان می دهد که دولت درباره ی گسترش کشور که به نفع همه است، جدی می باشد اما این کار را با روش افزایش تدریجی انجام می دهد. در زمان ناآرامی های جهانی و روی کار آمدن دولت های ناشایست در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کانادا نشان داد که راه دیگری برای انجام کارها وجود دارد. یک رویکرد مترقی تدریجی در همکاری با ذی نفعان تجاری و دولتی با حمایت نمایندگان منتخب، رویکرد صحیحی برای انجام کارها می باشد.

برای بسیاری از خانواده ها و افراد جهان از جمله افرادی که در حال حاضر در کانادا ساکن هستند، برنامه ی سطح مهاجرت می تواند پیش نمایشی باشد که باعث شود، افراد کانادا را به عنوان خانه ی دائم جدید خود انتخاب کنند. با هماهنگی مداوم برنامه ها و استراتژی های دولت فدرال و همکاران استانی آن، ارزیابی گزینه های موجود و هوشیار بودن نسبت به تغییرات سال 2018 و بعد آن اهمیت زیادی دارد.

شروع پروسه مهاجرت به کانادا با تکمیل فرم ارزیابی مهاجرت کاری

5 Responses to پذیرش 1 میلیون مهاجر جدید در کانادا
 1. Hi, I am azizahmad from Afganistan and I want to immigrate to Canada with my family. We ask the Canadian government what to do with us. Because in Afghanistan many civilizations and war crimes go up, our children can not go to school well, and ourselves We do not know that we are going to live in the home, or do not you know why there are so many problems with the Naraman look, and because of unemployment, it goes up every day. How do you know what you know in Afghanistan? Thank you for the kind Canadian government, please, for me and my family.

 2. سلام
  الناز هستم ,مدرک ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی دارم و کاردانی مربی کودک.البته فرمتون رو پر کردم و منتظر جواب هستم.چند ماه دیگه امتحان ایلتس دارم.ایا این طرح جدید دولت کانادا برا گرفتن مهاجربرای مهاجرانی میشه که از قبل این تو نوبت بودند و فرم پر کردن یا شامل کسانی میشه که میخوان سال ۲۰۱۸ مدارکشون رو تکمیل کنن و درخواست بدن?. اگر میشه به من بگید من دقیقا تا کی وقت دارم مدارکم رو تکمیل کنم .

 3. سلام
  ممنون از اطلاعاتتون
  کسایی که مهاجرت تحصیلی میخوان بگیرن هم شرایط براشون بهتر میشه؟

 4. سلام خدمت کارکنان عزیز ویزا مندیال. بنده بالای یک ماه است که فرم ارزیابی پر کردم ولی هنوز از طرف شما برای بنده ایمیلی از این بابت که ایا این امکان وجود داره که برای ادامه تحصیل به این کشور مهاجرت کرد یا خیر
  بنده کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی هستم. چهار مقاله داخلی کار کردم و تا الان 2 مقاله isi دادم و ان شاالله تا چند وقت دیگه دوتا دیگه اکسپتش رو میگیریم .
  ممنون میشم که پاسخ بنده رو بدین.
  امید به موفقیت روز افزون بچه های ایران زمین.

 5. سلام
  ۴۴ سال سن دارم دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران هستم. دارای سرمایه حدود یک میلیارد تومان هستم و یک مزرعه کشاورزی دارم که با برادرم در ان کشت میکنم . قصد مهاجرت به کانادا را دارم . چه پیشنهادی برایمن دارید
  ممنون


[بالا]

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اینستاگرام ویزا موندیال
Instagram