England Flag Canada Flag

مهاجرت به کانادا از طریق طرح شرکتی در انتاریو

برنامه مهاجرت استانی انتاریو – طرح شرکتی

توجه: این برنامه با هدف جذب شرکت های خارجی به انتاریو تهیه شده بود که به دلیل تأمین نکردن هدف طراحی آن، پایان یافته است و درخواست های جدید پذیرفته نمی شود!

برنامه ی مهاجرت به انتاریو از طریق طرح شرکتی، به شرکت های تاسیس شده ی بین المللی که قصد توسعه ی شرکت خود در انتاریو را دارند کمک می کند تا با خرید یکی از کسب و کارهای فعلی انتاریو این کار را انجام دهند. بعد از تاسیس موفقیت آمیز کسب و کار، کارکنان اصلی، واجد شرایط اپلای برای گواهی انتخاب استانی هستند. این گواهی به آنها این امکان را می دهد که در نهایت به ساکنان دائمی کانادا تبدیل شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی طرح شرکتی انتاریو از بخش های زیر استفاده نمایید.

 • حداقل شرایط لازم
 • کسب و کارهای فاقد صلاحیت
 • مصاحبه
 • توافقنامه ی عملکردی
 • مجوز کار موقت
 • انتخاب

حداقل شرایط لازم

شرکت های بین المللی برای اینکه بتوانند از این برنامه استفاده کنند، باید همه شرایط چهارگانه زیر را دارا باشند:

1.  شرایط شرکت بین المللی و شرایط سرمایه گذاری:

 • حداقل 36 ماه قبل از زمان درخواست برای این طرح، تاسیس شده باشند.
 • از لحاظ ساختاری واجد شرایط باشند.
 • حداقل به میزان 5 میلیون دلار کانادا برای توسعه کسب و کار خود و یا خرید یک بیزینس موجود در انتاریو سرمایه گذاری کنند. (مبلغ سرمایه گذاری باید بطور قانونی کسب شده باشد و موجب رشد اقتصادی چشمگیر انتاریو شود.)

2. شرایط ایجاد مشاغل محلی

به ازای هر یکی از کارکنان کلیدی مورد نیاز  باید 5 شغل تمام وقت برای شهروندان کانادایی یا ساکنان دائمی آنجا ایجاد نمایند.

 • به ازای هر عضو کلیدی، پنج شغل دائم تمام وقت جدید برای شهروندان کانادایی ایجاد کند.
 • موقعیت های شغلی باید حقوقی حداقل در سطح دستمزد معمول مرتبط با آن شغل یا حقوقی بالاتر داشته باشند.
 • موقعیت شغلی قبل از ارائه ی گزارش نهایی، باید به طور پیوسته حداقل از 10 ماه گذشته پر باشد.

3. شرایط عمومی کسب و کار

 • یک ارتباط ساختاری واضح میان شرکت مادر و کسب و کار ایجاد شده در انتاریو به عنوان شعبه و یا شرکت تابعه برقرار باشد.
 •  برنامه شرکت برای کسب سود از طریق فروش کالا یا ارائه خدمات باشد. 
 •   منابع پرداخت حقوق از درآمد فعال شرکت باشد.
 •  مطابق با کلیه الزامات قانونی نظارتی یا مجوزهای فدرال (استانداردهای اشتغال، ایمنی، بهداشت و مقررات کار ) باشد.   
 • یک کسب و کار دائمی باشد(مشاغل پروژه ای و فصلی قابل قبول نیستند.). 

4. شرایط مورد نیاز برای کارکنان کلیدی و موقعیت شغلی آنها

 کسب و کار مورد نظر می تواند تا 5 عضو کلیدی (نامزدهای احتمالی اقامت دائم) داشته باشد. همه عضوهای کلیدی باید در زمان ارائه درخواست شرایط زیر را داشته باشند:
 • وجود آنها برای کسب و کار ضروری باشد. 
 •  نقش آنها در کسب و کار فعلی، مدیریتی(NOC A و 0)
 • حداقل 36 ماه از 60 ماه گذشته  در سمت کاری مشابه در شرکت متقاضی تجربه داشته باشند. 
 •  12 ماه قبل از ارائه درخواست بطور مستمر در سمت مشابه در شرکت متقاضی مشغول به کار بوده باشند. 
 •  با هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا سهام داران با بیش از 10 درصد سهام نسبت خانوادگی نزدیک نداشته باشند.
 • هیچگونه سهمی در شرکت نداشته باشند جز مواردی که در آن سهام به عنوان بخشی از بسته ی دستمزد در قرارداد کارمند ذکر شده باشد که در این صورت حقوق صاحبان سهام برای کارکنان کلیدی باید کمتر از 10 درصد کسب و کار شرکت متقاضی باشد. 
 • موقعیت های شغلی کلیدی باید دائمی باشند و از لحاظ دستمزد در سطح معمول دستمزدها در استان باشند.   

در مورد جانشینی کسب و کار، معیارهای اضافی زیر نیز باید برآورده شوند:

 • هر یک از کسب و کارهای موجود حداقل طی 60 ماه گذشته، توسط همان مالک در حال اجرا بوده باشند.
 • عمل خرید باید مالکیت را به طور کامل از مالک قبلی به شرکت انتقال دهد.
 • کسب و کار نباید قبلا تحت مالکیت یا مدیریت یکی از منتخبین قبلی برنامه های تجاری OINP بوده باشد.
 • طرح کسب و کار پیشنهاد شده باید باعث رشد کسب و کار شود.
 • شرکت باید حداقل سطح دستمزد و شرایط استخدام کارکنان فعلی را حفظ نماید.
 • شرکت باید تعهدات ایجاد شغل را برآورده نماید.
 • شرکت باید همه ی مشاغل دائمی تمام وقت را حفظ نماید.

درصورتی که کسب و کار تاسیس شده در انتاریو، یک کسب و کار توسعه ی زمین یا یک شرکت مال الاجاره باشد، معیارهای اضافی زیر نیز باید برآورده شوند:

 • محدودیت سه پروژه در سال
 • فعالیت پیشنهادی باید یک کسب و کار دائما در حال کار باشد که به دنبال گسترش یا بهبود وضعیت فعلی محل زمین و همچنین اطمینان از این است که شرکت نقش مدیریتی فعال و مستمری در کسب و کار پیشنهاد شده خواهد داشت.
 • شرکت های اجاره داری واجد شرایط باید کالای پیشنهادی خود را تولید یا خدماتشان را ارائه دهند و برای کسب سود فقط برای مدیریت شرکت های دیگر راه اندازی نشده باشند.
 • شرکت های توسعه ی زمین واجد شرایط، باید نشان دهند که کسب و کار پیشنهادی شان یک سرمایه گذاری بلندمدت و غیرسودگرانه خواهد بود و توسه ی زمین مربوطه، بخشی جدایی ناپذیر از هسته ی شرکت کسب و کار در حال انجام خواهد بود.
 • شرکت ها باید یک مستند از سرتیفیکیت مکان محل یا تاییدیه مقامات برنامه ریزی محلی ارائه نمایند.
 • شرکت باید در دوره ی نظارت دو ساله ی خود ثابت کند تمام تعهدات ذکر شده در توافقنامه ی عملکرد که باید برای راه اندازی فعالیت ها و کسب و کار مدنظر برآورده می شدند را به انجام رسانده است.

 شرایط سرمایه گذاری

تحت طرح OINP شرکتی، سرمایه گذاری هایی واجد شرایط خواهند بود که معیارهای زیر را برآورده نمایند:

 • شرکت برای گسترش یافتن در انتاریو یا خرید یکی از کسب و کارهای فعلی این استان، باید حداقل 5 میلیون دلار کانادا سرمایه گذاری نماید.
 • بودجه ی سرمایه گذاری باید از راه های قانونی بدست آمده باشد.
 • فعالیت های سرمایه گذاری پیشنهادی، باید سود اقتصادی قابل توجهی برای انتاریو داشته باشند که این امر با ارزیابی طرح کسب و کار شرکت تعیین می شود.

اگر کسب و کار تاسیس شده در انتاریو در حوزه ی توسعه ی زمین یا یک شرکت مال الاجاره باشد، الزامات زیر نیز باید برآورده شوند:

 • سرمایه گذاری باید حداقل 10 میلیون دلار باشد.
 • مبلغ سرمایه گذاری پیشنهادی باید بیش از قمیت خرید زمین یا هزینه های ساخت و ساز را پوشش دهد.

شرایط مورد نیاز برای کسب و کار پیشنهادی

علاوه بر موارد ذکر شده در قسمت بالا، کسب و کار پیشنهادی در انتاریو باید:

 • ارتباط ساختاری شفافی با شرکت مادر داشته باشد (به طور مثال: شرکت تابعه، شعبه یا وابسته به شرکت)
 • قصد داشته باشد از طریق فروش کالاها یا خدمات به سود برسد.
 • منبع درآمد اصلی آن از درآمدهای فعال (کسب شده) و غیرمنفعل باشد.
 • با الزامات قانونی کانادا و همه ی الزامات قانونی صدور مجوز که برای مشروعیت فعالیت های آن الزامی است، مطابقت داشته باشد.
 • به عنوان یک کسب و کار دائمی در انتاریو در نظر گرفته شود.
 • یک طرح کسب و کار ارائه نماید. طرح کسب و کار، یک سند مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهاد شده را توصیف می کند و شامل:
 • هدف و مقصود کسب و کار پیشنهادی از جمله محصولات، بازارهای هدف و استراتژی های عملیاتی
 • اهداف عملیاتی و مالی
 • چالش هایی که بین اجرای طرح کسب و کار و دستیابی به مقاصد، و اهداف کوتاه مدت و دراز مدت وجود دارد.
 • راهکارهای در نظر گرفته شده برای غلبه بر چالش ها

به علاوه، برای انتخاب به عنوان ساکن دائم، این کارکنان کلیدی باید:

 • در موقعیتی باشند که توسط OINP تایید شده باشد و باید وظایف شغلی تایید شده را انجام دهند.
 • حداقل 75 درصد از هر سال (9 ماه از یک سال) که با مجوز کار موقت برای حمایت از آن کسب و کار در انتاریو هستند را به طور فیزیکی در آنجا ساکن باشند.
 • در یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه دارای مهارت سطح CLB 5 باشند.
 • مهارت زبان را می توان با نمرات آزمون آیلتس و تست d’Évaluation de Français  در هر یک از بخش های زبان ثابت نمود:
 • شنیدار: آیلتس 5 یا TEF 181-216
 • خواندن: آیلتس 4 یا TEF 151-180
 • نوشتار: آیلتس 5 یا TEF 226-270
 • گفتار: آیلتس 5 یا TEF 226-270

کسب و کارهای فاقد صلاحیت

انتاریو درخواست هایی را که ریسک نداشتن منفعت اقتصادی بلند مدت برای استان را داشته باشند، مورد رسیدگی قرار نمی دهد. در نتیجه، کسب و کارهای پیشنهادی نباید در لیست کسب و کارهای فاقد صلاحیت باشند.

کسب و کارهای فاقد صلاحیت در منطقه ی بزرگ تورنتو (GTA)

 • فرانچایز موجود در انتاریو (فرانچایزهای خارجی جدیدی که در حال گسترش به انتاریو هستند، مجاز می باشند)  فرانچایز گونه ای از کسب و کار است که بر پایه آن به یک شرکت اختیار داده می شود که تولیدات یا فرآورده های شرکت دیگر را بفروشد و در برابر آن مبلغی دریافت نماید.
 • پمپ بنزین ها
 • بازیافت لاستیک تایر
 • بازیافت آهن قراضه
 • بنگاه های رهنی (Pawnbrokers)
 • اقامتگاه های جای خواب و صبحانه
 • هلدینگ ها
 • رختشویی
 • کارواش
 • کسب و کارهای مربوط به پرداخت وام روزانه و موارد مرتبط با آن
 • کسب و کارهایی که قبلا تحت مالکیت یا مدیریت یکی از منتخبین فعلی یا سابق برنامه های کسب و کار OINP بوده اند.

کسب و کارهای فاقد صلاحیت در خارج از منطقه ی تورنتوی بزرگ

 • بازیافت لاستیک تایر
 • بازیافت آهن قراضه
 • بنگاه رهن (Pawnbrokers)
 • هلدینگ ها
 • رختشویی
 • کارواش
 • کسب و کارهای مرتبط به پرداخت وام روزانه و موارد مرتبط
 • کسب و کارهایی که قبلا تحت مالکیت یا مدیریت یکی از منتخبین فعلی یا سابق برنامه های کسب و کار OINP بوده اند.

مصاحبه

متقاضی اصلی (فرد مسئول امضای شرکت) و همه ی کارکنان کلیدی پیشنهاد شده برای شرکت باید در مدت کوتاهی بعد از ارائه درخواست، برای مصاحبه ی حضوری در دفتر انتاریو حضور داشته باشند. این مصاحبه برای درک بهتر طرح کسب و کار ارائه شده و سطح تجربه ی اعضای کلیدی شرکت صورت می پذیرد. شرکت متقاضی مسئول تمام هماهنگی های حمل و نقل و هزینه های متحمل شده در رابطه با مصاحبه است.

توافقنامه ی عملکرد

در صورت تایید درخواست، شرکت باید یک توافقنامه ی عملکرد را با استان انتاریو امضا نماید. این توافقنامه، تعهداتی که شرکت در قبال واجد شرایط کردن کارکنان کلیدی برای وضعیت اقامت دائم دارد، در بر می گیرد. این مستند شامل موارد زیر خواهد بود (اما صرفا محدود به موارد زیر نمی باشد):

 • توصیف کسب و کار (صنعت و مکان آن)
 • مقدار و بازه ی زمانی سرمایه گذاری
 • تعداد و انواع موقعیت های کاری ایجاد شده برای شهروندان و ساکنان دائم کانادا
 • نقاط عطف اجباری کسب و کار و دستاوردها (با توجه به نوع خاص کسب و کار)
 • چارچوب زمانی برای انجام تعهدات

توافق نامه ی عملکرد برای هر شرکت منحصر به فرد است و بر اساس اطلاعات ارائه شده در درخواست شرکت، طرح کسب و کار و مصاحبه ارائه می شود. اگر OINP قانع نشود که کسب و کار می تواند با موفقیت تعهدات تشریع شده در توافقنامه ی عملکرد را برآورده نماید، اعضای کلیدی کسب و کار واجد شرایط اخذ وضعیت اقامت دائم نخواهند شد.

مجوز کار موقت

هنگامی که شرکت توافقنامه ی عملکرد را امضا نمود، OINP یک تاییدیه صادر خواهد نمود. کارکنان کلیدی با استفاده از این تاییدیه می توانند برای اخذ مجوز کار موقت به سازمان IRCC درخواست دهند. مجوز کار موقت به کارکنان کلیدی و خانواده ی آنها این امکان را می دهد تا به صورت موقت به انتاریو نقل مکان نمایند.

توجه: مجوز کار موقت توط OINP صادر نمی شود؛ کارکنان کلیدی باید از طریق IRCC اقدام نمایند. یک مجوز کار موقت، یک سند رسمی است که توسط دولت کانادا منتشر شده است و به یک فرد خارجی اجازه می دهد تا به شکل قانونی به صورت موقت در کانادا مشغول به کار شوند.

انتخاب شدن

مسئول ارائه ی گزارشی نهایی، شرکت است که قالب این گزارش 18 تا 20 ماه بعد از رسیدن کارکنان کلیدی به انتاریو همراه با مجور کار موقت آنها ارائه خواهد شد. این گزارش برای راه اندازی فرآیند انتخاب مورد نیاز است و از این رو فقط بعد از اینکه OINP، نظارت لازم روی کسب و کار را انجام داد، می توان آن را ارائه نمود. در گزارش نهایی، نشان دادن اینکه شرکت همه ی تعهدات مطرح شده در توافقنامه ی عملکردی را دارا می باشد، به عهده ی خود شرکت است.

لازم توجه است که هر یکی از اعضای کلیدی مسئول برآورده کردن شرایط انتخاب خود (که در قسمت حداقل شرایط مورد نیاز ذکر شد) می باشند. اگر یکی از کارکنان کلیدی، کل شرایط عمومی انتخاب را برآورده نکند، سایر کارکنان کلیدی همچنان واجد شرایط انتخاب خواهند بود.

منتخبینی که همه ی مقررات توافقنامه ی عملکردی را برآورده نمایند، باید ظرف 6 ماه بعد از انتخاب شدن توسط OINP برای اخذ وضعیت اقامت دائم به سازمان IRCC درخواست دهند. درخواست کارکنان کلیدی به IRCC باید شامل کپی نامه ی انتخاب و یک کپی از تاییدیه ی برنامه ی انتخاب استانی انتاریو به علاوه ی درخواست اقامت دائم باشد.

اگر کارکنان کلیدی توسط OINP برای وضعیت اقامت دائم انتخاب شوند، حق رد کردن درخواست وضعیت اقامت دائم در صورت وجود مشکلاتی (از جمله مشکلات سلامت، امنیت، کیفری یا سایر ناروایی هایی از این قبیل) برای دولت کانادا محفوظ است. IRCC سازمان تصمیم گیرنده ی نهایی برای همه ی درخواست های اقامت دائم است.

برای مهاجرت به کانادا نیاز به کمک دارید؟

شرکت مهاجرتی ویزا موندیال یک شرکت حقوقی پیشرو در زمینه مهاجرت به کاناداست که ۱۲ سال سابقه فعالیت دارد. ویزا موندیال با پشتوانه تیمی بیش از ۲۰۰ نیروی متعهد به شما برای مهاجرت آسان به کانادا کمک می‌کند. از زمان تاسیس ویزا موندیال تا کنون بیش از ۱۰‌هزار پرونده مهاجرتی با موفقیت به اتمام رسیده‌اند. این موضوع ویزا موندیال را به یکی از قابل‌‌اعتماد‌ترین موسسات مهاجرتی کشور تبدیل کرده است.