England Flag Canada Flag

طرح منطقه ای مهاجرت از طریق کارآفرینی

طرح منطقه ای مهاجرت از طریق کارآفرینی

طرح منطقه ای مهاجرت از طریق کارآفرینی (EI) در برنامه نامزدی استانی بریتیش کلمبیا (BC PNP) از جوامع منطقه ای حمایت می کند تا کارآفرینانی را که برای شروع کسب و کار و ایجاد مشاغل اشتیاق دارند جذب نمایند تا با سکونت در مراکز منطقه ای، به اقتصاد محلی این جوامع کمک نمایند.

چرا این طرح  به صورت منطقه ای اجرا می شود؟

بسیاری از جوامع در مناطق مختلف در سراسر استان بریتیش کلمبیا با برخی از چالش های مرتبط با نیازهای سرمایه انسانی خود مواجه هستند. اگر چه در سراسر بریتیش کلمبیا نرخ باروری زیر سطوح جایگزینی است و جمعیت در حال پیر شدن است، ولی برخی مناطق با چالش دیگری روبرو هستند و آن اینکه جوانان برای رفتن به مراکز بزرگتر برای یافتن فرصت های بیشتر، در حال ترک این مناطق هستند. این طرح آزمایشی برای حمایت از رفاه مشترک در سراسر استان طراحی شده است.

طرح آزمایشی منطقه ای EI نوعی همکاری میان جوامع و استان است که بر جذب کارآفرینان با انگیزه از سراسر جهان برای ایجاد کسب و کارهای جدید در جوامع منطقه ای به منظور تامین نیازهای خاص جامعه متمرکز شده است. این کسب و کارهای جدید، مشاغلی را در بخش های دارای اولویت ایجاد می کنند که فرصت های جدید مناسبی را فراهم می نمایند که منجر به حفظ مردم در جامعه و عدم مهاجرت آنها می شود.

همانطور که می دانید هر جامعه ای دارای بهترین آگاهی از محیط کسب و کار محلی خود است، بنابراین افراد هر جامعه جهت شناسایی فرصت های کسب و کار و خدمات سکونتی که برای کارآفرینان تازه وارد فراهم می باشند، بهترین گزینه هستند و از این طریق موجب شروعی خوب در راه ایجاد کسب و کار موفق و رشد اقتصاد محلی می شوند.

طرح منطقه ای EI برای جذب و حمایت از کارآفرینانی که تمایل به ایجاد یک کسب و کار جدید و سکونت در جوامع منطقه ای دارند طراحی شده است. میزان ثروت خالص شخصی مورد نیاز و معیارهای سرمایه گذاری در این طرح کاهش یافته است. این نشان دهنده هزینه های پایین تر برای شروع کسب و کار و سکونت در جوامعی با تراکم جمعیت کمتر می باشد که به دنبال تسخیر یک بازار جامع تر می باشند و در حال حاضر مورد توجه گروه مهاجران کارآفرین قرار ندارند.

علاوه بر این، داشتن شرایط لازم برای حمایت جامعه این اطمینان را می دهد که کارآفرینان مهاجر می توانند در جوامعی که در آن اقامت دارند و کسب و کار خود را در آن راه انداخته اند، شکوفا و موفق شوند.

طرح آزمایشی منطقه ای EI چگونه است؟

ویژگی های کلیدی طرح آزمایشی منطقه ای (Entrepreneur Immigration — Regional Pilot):

نقش جامعه فعال: جوامع مشارکتی نقش کلیدی در این روند دارند. آنها به طور فعال در جذب کارآفرین خارجی برای جامعه خود مشارکت خواهند کرد. همچنین آنها با همکاری شرکای محلی، از شبکه اجتماعی خود برای حمایت از سکونت کارآفرین خارجی در جامعه استفاده می کنند.

ارجاع به BC PNP: جوامع مشارکتی می توانند کارآفرینان خارجی را به برنامه استانی BC PNP ارجاع دهند. کارآفرین خارجی باید از جامعه مورد نظر بازدید کرده و کسب و کار پیشنهادی خود را هماهنگ با اولویت های اقتصادی ارائه کرده و سود اقتصادی قابل توجهی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

حفاظت از جامعه: جوامع مشارکتی می توانند با برنامه استانی ارتباط برقرار کنند تا به خدمات حفاظت اختصاصی از جامعه که می تواند نیازهای مهاجرتی این جوامع را پشتیبانی نماید، دسترسی داشته باشند.

دعوت نامه ها و اولویت بندی: کارآفرینان خارجی که توسط یک جامعه شرکت کننده مورد مراجعه قرار می گیرند می توانند در بخشی جداگانه برای طرح آزمایشی ثبت نام کنند. کاندیداهای ثبت نام شده امتیاز بندی می شوند و در صورت دعوت، متقاضیان اولویت بندی می شوند. دعوت نامه ها معمولا به طور ماهانه برای افرادی که بیشترین امتیاز را کسب کنند صادر می شود.

واجد شرایط بودن جامعه

برای واجد شرایط شدن یک جامعه برای طرح آزمایشی منطقه ای EI، باید جمعیت آن کمتر از 75 هزار نفر باشد، بیش از 30 کیلومتر از یک مرکز شهری دارای جمعیت بالای 75 هزار نفر فاصله داشته باشد و ظرفیت خود را برای حمایت از کارآفرینان خارجی از طریق شبکه ای از دفاتر پشتیبانی از کسب و کار و سکونت نشان دهد.

این طرح به منظور به حداکثر رساندن مزایای اقتصادی مهاجرت به بریتیش کلمبیا برای حمایت از شکوفایی و رفاه مشترک در سراسر استان برنامه ریزی شده است.

 معیارهای متقاضی

این معیارها کارآفرینانی را که تمایل به شروع یک کسب و کار و سکونت در جوامع منطقه ای (با جمعیت کمتر از 75 هزار نفر) دارند مورد هدف قرار می دهد:

  • بازدید آزمایشی از جامعه و بررسی موقعیت
  • دارا بودن حداقل 100 هزار دلار در سرمایه گذاری های واجد شرایط تجاری
  • دارا بودن حداقل دارایی خالص شخصی به میزان 300 هزار دلار
  • دارا بودن حداقل مالکیت 51 درصد کسب و کار
  • حداقل 1 شغل جدید ایجاد شده باشد

به عنوان بخشی از بازدید آزمایشی و اکتشافی از جامعه مورد نظر، کارآفرین خارجی ایده کسب و کار خود را به نماینده تعیین شده از طرف جامعه معرفی خواهد کرد. فرد نماینده نیز یک فرم ارجاع برای ارائه به عنوان بخشی از ثبت نام متقاضی تهیه خواهد کرد.

این طرح آزمایشی برای کارآفرینانی است که در حال ایجاد یک کسب و کار جدید هستند. کارآفرینانی که مایل به خرید کسب و کارهای موجود هستند قادر به ثبت نام تحت گروه مهاجرت کارآفرینان می باشند.

جدول زمانی طرح

این طرح برای مدت دو سال اجرا خواهد شد و برای ارزیابی ظرفیت جامعه و تأثیرات طرح بر آن، و اطمینان از یکپارچگی پیوسته بین برنامه مهاجرت استانی BC PNP و جوامع، به دقت مورد بررسی قرار می گیرد. در تاریخ 6 دسامبر 2018، یک جلسه اطلاعاتی برای جوامع برگزار خواهد شد و در اوایل سال 2019، ثبت نام ها آغاز خواهد شد.