مدارک لازم برای پذیرش دانشگاه ها

ویزا موندیال

مدارک لازم برای پذیرش دانشگاه ها

در این صفحه اطلاعات کلی در مورد مدارک اولیه برای پذیرش آورده شده است. لطفا جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد هر پرونده با کارشناسان ویزا موندیال تماس بگیرید

سی.وی خلاصه ای از سوابق تحصیلی شما از آخرین مقطع تحصیلی به قبل، به همراه گلچینی از فعالیت های کاری حرفه ای و مرتبط با تحصیلات، پروژه ها، تحقیقات و مقالات علمی به علاوه ی مجموعه ای از علایق و سلایق شماست که به خواننده درکی کلی از توانایی ها، تحصیلات و به طور سطحی شخصیت شما را می دهد.

• CV باید حاوی اطلاعات دقیق، با صحت و قابل اثبات باشد.
• CV نباید بیش از حد طولانی باشد. معمولا دو صفحه کافیست گرچه محدودیت یا سقف خاصی برای آن بیان نمیشود.
• بهتر است CV از لحاظ ظاهری مرتب و به ترتیب اولویت بندی اطلاعات و بدون هرگونه غلط املایی باشد.

• به طور کلی سرفصل های زیر را در CV گنجانده می شود:
o نام و اطلاعات تماس
o تحصیلات
o تجربه کاری آکادمیک (مقاله، تحقیق، تدریس و…)
o مقالات چاپ یا منتشر شده و کنفرانس های ارائه شده

بخش های اختیاری:
o افتخارات و جوایز
o حوزه مورد علاقه
o موسسات تحت نظارت یا فعالیت های سازمانی
o مهارت ها
o ارجاع

اغلب دانشگاه ها و اساتید، CV های استاندارد با فرمت APA STYLE را می پذیرند که در زیر نمونه ای از آن را می بینید.

 

CURRICULUM VITAE

Personal Information:

Full Name:

Gender:

Marital status:

Date of Birth:

Telephone NO.:

Fax:

Email:

Postal Address:

Academic Background

-M.Sc. of Agricultural Engineering Soil Science, Shahid Chamran University, 2002, Ahwaz, Iran

-B.Sc. of Agricultural Engineering Soil Science, Shahid Chamran University,1999, Ahwaz, Iran.

Work and Research Experiences:

-2009 to present, university lecturer, Department of Agricultural engineering, University of Shiraz, Iran.

-2006 to present, university lecturer, Soil Science Department, Azad University, Shiraz, Iran.

New Project and Experimental Design:

-At present time I am working as executor of a project in Azad Uuniversity of Marvdasht under the title of “The effect of adding organic materials………” .

 It is for one year as a research design and at present time it is in the final stages.

 Papers and Publications:

Author, A. A. (year of publication). Title of article. Journal Title, volume number(issue number), page-page. Retrieved from URL. Available for online sale on:  (WWW.AMAZON.COM)

-Author, A. A. (year of publication). Title of article. Journal  Title, volume number(issue number), page-page.

Research Interests:

-Soil and water conservation

-Soil chemistry

-Soil fertility

-Soil physics

Activities

-I accepted the PhD entrance exam in Science and Research Branch Azad University( written exam and oral exam)

-I got 7 in IELTS exam on April 2012

-I am attending in Arc GIS class

Technical Skills

I have considerable experience in working with different instruments in soil laboratory : Atomic Absorption Spectrophotometer, Flamephotometer, Spectrophotometer, different devices in general and advanced soil tests, soil survey(profile analyses),experiences related to physical and chemical soil characteristics

Hobbies

I like sport such as swimming, biking and mountain climbing.

I love reading different books and surfing through the web in my academic field of study.

Refrences:

Dr. Mehdi Heydary, Researcher and Instructor, Ph.D of Plant Physiology and fruit trees Breeding. Horticultural Department, Agricultural College, ShahidChamran University, Ahvaz, Iran

Phone number: +9861133……….

Email Address: heydary@…….

Fax number: +98611 33……..

 

برای مشاهده و دانلود نمونه های بیشتری از CV میتوانید از قالب های آماده موجود در سایت Europass استفاده کنید.

توصیه‌نامه (Recommendation Letter)

توصیه نامه، تاییدی است که یک یا چند نفر از اساتید دانشجو، آن را در جهت تایید صحت تحصیلی و اخلاقی دانشجو صادر میکنند که بعضا حاوی معرفی مختصری از دانشجو، ذکر پیشینه ای از فعالیت های علمی_عملی او و صحه گذاری بر روحیات و اخلاق اوست. به علاوه دارای اطلاعات تماس از استاد، در صورت نیاز می باشد.

هر دانشگاه یا استادی ممکن است به شیوه نگارش خود، توصیه نامه را بنویسد. فرمت معمول در نمونه های زیر نشان داده شده است.

LOGO AND NAME OF UNIVERSITY

DATE

To Whom It May Concern

I would like to recommend Ms. Claire Savage for admission into the University of Iowa’s Executive MBA Program.  I have known Clare both personally and professionally for more than 4 years.

Claire has been our student since 2009 and has worked with us as ……

I have found her to be a very quick study, ambitious student and terrific team worker.  And it is my belief these qualities would make her an outstanding student for your program.  Conversely, your program will help provide Ms. Savage with the highest skills, experience and qualifications for increased responsibilities at Owl Farm. Feel free to contact me at any point should you have questions about this recommendation.

Kind Regards,

Dr. H. S. Thompson,

(Associate) professor, department of……

University of……..

Tel: ……..

Email: ………..

پروپوزال تحقیقاتی (Research Proposal)

پروپوزال، معرفی کار پژوهشی است که در مقطع بعدی تحصیلی تان قصد انجام تحقیق در آن موضوع خاص را دارید و در واقع برنامه ای کلی و مختصر از اهداف تحقیق، دلایل اهمیت موضوع تحقیق، پیشینه ای از تحقیقات مشابه انجام شده در این موضوع خاص و موضوعات مشابه و مجموعه ای از رفرنس های استفاده شده جهت ارجاع  در مطالعات گسترده آینده می باشد و اغلب در مقطع فوق لیسانس و خصوصا دکتری لازم است ارائه شود.

سبک نگارش آن به شیوه ی یک پایان نامه کوچک با تعداد صفحاتی بین 10 تا 20 صفحه است که لزوما حاوی اطلاعات لازم و ضروریست و نه حواشی و اضافیات. فرمت آن مانند بخش های یک  پایان نامه کارشناسی ارشد است و دارای فهرست و کلیه فصل هاست اما به طور کوتاه و خلاصه.

در زیر برای نمونه، پروپوزالی در زمینه رشته عمران قرار داده شده است. امید است که ضمن مفید بودن، از کپی برداری آن خودداری کنید.

Research proposal

 

Project Title: advantages of Concrete-filled steel tube (CFT) columns compared to conventional steel or concrete columns

 

A Dissertation Proposal Presented to

DEPARTMENT OF Civil Engineering

FACULTY OF Engineering

University Of ………, Malaysia

 

By:…………….

Table of Contents

 1. Introduction. 2
 2. Problem definition. 2
 3. Main objective. 2
 4. Literature review.. 2
 5. Methodology. 5
 6. References. 6


 1. he steel tube provides formwork for the concrete core.
 2. The concrete prolongs local buckling of the steel tube wall.
 3. The tube prohibits concrete spalling.
 4. Composite columns add significant stiffness compared to traditional steel frame construction.
 5. Steel provides confinement for core concrete.

Introduction

Concrete-filled steel tube (CFT) columns offer many advantages compared to conventional steel or concrete columns. Some of these advantages include:

However, the use of CFT columns has been limited due, in part, to a lack of construction experience and the complexity of connections to such columns.

Problem definition

Connections are one of the most vital and important structural elements that prediction of their seismic response for the structural stability is very important. Connection ductility due to earthquake and its shear and flexural strength are important parameters for connections that have been noted in literature. For the case of steel, ductility of connection is more than reinforced concrete connections and this is a disadvantage for concrete connections. For this reason, various studies have been done on the investigating and improvement of the concrete connections that are confined by steel tubes. Almost all of these studies have been done on the concrete filled steel tubes (CFT) that are connected to steel beams but in limited cases, composite steel-concrete beams which are connected to CFT columns have been investigated. Therefore there is a scientific attraction for studying on this kind of connections.

Main objective

Main objective of this research is investigating improvement of beam-column joints subjected to cyclic loading such as strength, stiffness and ductility considering nonlinear behavior of materials

Literature review

There are many investigations done on behavior of this kind of connections. One of the prior experiments on these joints is experimental studies of Alostaz and Schneider. They tested 213 full scale samples in 6 main categories under cyclic loading (1).

Connection Type I represented the simplest of the connection details in which the girder was welded directly to the face of the steel tube. Connection Type IA was identical to connection Type I, however, the connection-stub web was extended through the pipe.  The external diaphragm plates in connection Type II were fabricated using square plates with each comer of the plate cut to match the width of the girder flange.  Connection Type III was identical to connection Type I except that weldable deformed bars were welded to each girder flange and embedded into the concrete core through holes drilled in the steel tube wall. Connection Type VI continued only the flanges through the concrete core. Finally connection type VII continued the entire girder cross-section through the concrete core. The results show that welding the girder to the steel tube skin should be avoided in moment-resisting frames constructed in active seismic regions. Severe tube wall distortions prohibited the development of the plastic bending strength of the girder, and fracture of the flange, the weld, or the tube wall is likely to occur for this connection detail. Extending the web through the tube improved the inelastic performance of the simple welded connection. However, significant rotational ductility demands were imposed on the web once the flanges fractured, which eventually tore the web over the full depth of the girder. Consequently, it is important to prevent flange fracture of the connection for moment resisting connections. This connection detail may be more suitable for braced frames. A minimum sized diaphragm was not efficient in alleviating the severe distortions of the tube wall. However, the performance of this detail was a significant improvement compared to the simple welded connection detail. External diaphragm connections might be used in regions with low seismic risk. Wieldable deformed bars that transfer some of the girder flange forces to the concrete core significantly enhanced the inelastic cyclic behavior of the simple welded connection. Transferring approximately 85% of the flange force produced a connection-stub flexural strength of 1.5 times the plastic bending strength of the connected girder. Stable strain hardening characteristics were observed up to an approximate 5% total rotation. This connection could be used at least in regions of moderate seismic risk. Continuing flange plates, as tested, should not be used in moment resisting frames. The inability of the weld to transfer flange forces to bearing stresses on the concrete core resulted in large deformations. This produced a very pinched inelastic cyclic behavior. Improvements to this connection are possible, provided the slip of the connection-stub flange plates is prevented. The cyclic behavior for the continuous girder connection-stub was limited by the connected girder. This connection exhibited stable strain hardening behavior, and developed a full plastic hinge in the connection-stub and the girder. Continuing the connected girder through the CFT column could be used in regions of high seismic risk.

Beutel and Thambiratnam have done experiments on 4 specimens with welded bars. Their samples were different at diameter of bars and concrete compressive stress used in joint core (2).

These specimens were subjected to monotonic loading to complete yielding and moment – rotation and force-displacement diagrams were obtained for them. Diagrams show that by increasing diameter of rebar, connection’s ability to transfer load between beam flange and concrete core has been increased and joint is strong enough to form plastic hinge in beam.

Kang et al investigated 10 samples with external stiffeners in addition to elements penetrated in concrete core (3).

These specimens were subjected to monotonic loading to complete yielding and moment – rotation and force-displacement diagrams were obtained for them. Diagrams show that by increasing diameter of rebar, connection’s ability to transfer load between beam flange and concrete core has been increased and joint is strong enough to form plastic hinge in beam. Connection type RB was reinforced with rebars and T shape stiffeners, type PL with penetrated plate in concrete core and T shape stiffeners and type ST with just T shape stiffeners and without penetrating elements.

The results show that without considering penetrating elements, existence of T shape stiffeners allow section to reach its plastic capacity. Penetrating elements cause to increase in stiffness of section instead of moment capacity of it. Also there was no difference between rebars and steel plates in behavior of these samples.

Elremaily and Azizinamini have done experiments of beams penetrating into CFT columns with 7 specimens of 2/3 scale (4). These experiments were designed to show 3 failure modes of joints like: beam failure, column failure and shear failure of joint.

These specimens were subjected to monotonic loading to complete yielding and moment – rotation and force-displacement diagrams were obtained for them. Diagrams show that by

The results show that connection can be an ideal model of a clamped joint with crossing column section.

Finally, Jiangou Nie et al, carried out 14 experiments in specimens consisted of CFT columns and composite beams (5; 6; 7) in which, strength, deformation and energy dissipation capacity of connections are investigated empirically and numerically. And the results show that in the case of connections with interior diaphragm, strength is good but ductility is poor. Also ductility of samples with stud is high but they have a lower strength. Specimens with exterior diaphragms show a higher strength, ductility and energy absorption capacity in comparison with others and these connections are recommended for use in active seismic regions.

Methodology

5-1. Methodology

In this study, the challenge is to propose a finite element model for behavior of CFT connections and verify the analyses results using experimental results carried out by other researchers and validate the numerical model after verifying it to use the assumptions in this model to extend proposed model to new models. The assumptions in modeling are as follow:

5-2. Assumptions

 1. Concrete confinement inside steel tube
 2. 3D modeling
 3. Nonlinear behavior of materials
 4. Cyclic loading
 5. Complete bond of rebar inside concrete

5-3. Software used

Using finite element analysis packages with nonlinear modeling capacities like ABAQUS


References

1. Experimental Behavior of Connections to Concrete-filled Steel Tubes. Alostaz, Stephen P. Schneider & Yousef M. 3, 1998, J. Construct. Steel Res, Vol. 45, pp. 321-352.

2. Monotonic behaviour of composite column to beam connections. Jason Beutel, Professor David Thambiratnam , Nimal Perera (Director). 2001, Engineering Structures, Vol. 23, pp. 1152-61.

3. Hysteresis behavior of CFT column to H-beam connections with external T-stiffeners and penetrated elements. Chang-Hoon Kang, Kyung-Jae Shin, Young-Suk Oh, Tae-Sup Moon. 2001, Engineering Structures, Vol. 23, pp. 1194-1201.

4. Seismic behavior of connections composed of CFSSTCs and steel–concrete composite beams—experimental study. Jianguo Nie, Kai Qin, C.S. Cai. 2008, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 64, pp. 1178–1191.

5. Seismic behavior of connections composed of CFSSTCs and steel–concrete composite beams—finite element analysis. Jianguo Nie, Kai Qin, C.S. Cai. 2008, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 64, pp. 680–688.

6. Experimental behavior of steel beam to CFT column connections. Ahmed Elremaily, Atorod Azizinamini. 2001, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 57, pp. 1099-1119.

7. Behavior ofwelded CFT column to H-beam connections with external stiffeners. Kyung-Jae Shin, Young-Ju Kim, Young-Suk Oh, Tae-Sup Moon. 2004, Engineering Structures, Vol. 26, pp. 1877–1887.

8. Seismic behavior of composite connections – flexural capacity analysis. Jianguo Nie, Kai Qin , C.S. Cai. 2009, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 65, pp. 111-1120.

9. Seismic performance of steel beams to concrete-filled steel tubular column connections. Chin-Tung Cheng, Lap-Loi Chung. 2003, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 59, pp. 405–426.

انگیزه‌نامه (Statement of Purpose (SOP

انگیزه نامه همان برنامه ریزی تحصیل و بعد از تحصیل شماست که به دانشگاه یا استاد این امکان میدهد که میزان هدفمندی شما را بسنجد و انگیزه و هدف شما، میزان علاقه شما به رشته مربوط و مختصری از پیشینه تحصیلی یا شغلی مرتبط با رشته یا پروژه موردنظر شما را نشان دهد. انگیزه نامه فرمت خاصی ندارد بلکه به صورت یک متن یکپارچه در حد یک تا دو صفحه نوشته میشود که علاوه بر محتوا، تبحر فرد را در نوشتار هم نشان میدهد. همانطور که گفته شد محتوای SOP شامل بیان توانایی های فردی، حوزه های علاقه، سوابق تحصیلی و شغلی مرتبط با موضوع، اهداف و انگیزه های فعالیت در حوزه مورد نظر در آینده را شامل می شود که با نوشتاری حرفه ای چیده می شود.

نحوه نگارش انگیزه نامه برای تحصیل در خارج از کشور

نمونه ای از یک SOP دانشجوی رشته موسیقی را در زیر می بینیم.

Statement of Purpose

As an aficionado of music, I have invariably been involved with it since childhood and as far as I remember music has never failed to arouse my interest and lighten the burdensome toils life occasionally inflicts upon my thoughts. The first time I seriously found music so stimulating was when I witnessed one of my friends playing the guitar. This, most fortunately, resulted in my commencing a lifelong dedication to the field of music. My friend also encouraged me to purchase my own guitar and take private courses which took me approximately six years to complete leading to far more advanced studies in the field of music at university level. Currently, I am studying a classical pianist as bachelor’s degree at Science and Application University, which is certified by Iran’s Ministry of Sciences and seek to deepen my knowledge of music further in the University of Vienna at master’s level in musicology.

As far as practical aspects are concerned, I have been active since 2004 giving recitals until 2009 held every two months on various stages. Also, in 2008, I participated in Fajr music festival in which I was the first-prize winner for performing classical music through the instrument of guitar. I have also composed various pieces for piano, guitar as well as orchestra. As for research, I have done a thorough study of the theory of music as well as developing a theory regarding the harmonic minor scale. Furthermore, I have also developed a new theory on surrealism. These papers are all prepared to be presented on demand. Apart from the aforementioned, there are two very popular computer programs for the composition of music namely Sibelius and Final. All the pieces I have so far produced are the products of these two very sophisticated applications which require considerable skill in composition and a deep understanding of music. The above-mentioned of course have invariably been together with my actual performances as part of Nouri choir, a well-known choir in Iran conducted by Alireza Shafaghinejad, four a period of four years after which I was acted as the assistant of Mr. Shafaghinejad for one year until 2009. I was also Mr. Shahin Farhat’s teacher’s assistant in Tehran University for a period of one year until 2010. I have also been instructed by Dr. Leili Afshar, an international guitarist, and Mr. Manouchehr Sahbai in their workshops held in 2006. Of my recent work, I can mention the criticism & analysis of contemporary music in Arasbaran cultural institution of art.

I have also participated in several courses on harmony as well as the form of music with Mr. Mehran Rohani as my tutor whose recommendation letter is attached. Subsequent to the completion of these courses, I composed several contemporary pieces performed at several concerts in Tehran Conservatoire as well as various universities. Furthermore, in 2009, I embarked on a career as a piano instructor which has been my sole job, together with working as a TA at university, for over four years. 

As for my non-academic life, several activities such as cycling, jogging, as well swimming have invariably been my hobbies which bring my friends and I together never failing to lift our spirits. I also take great pleasure in listening to music and reading, particularly in my field of study.

The reasons based on which I intend to pursue my education in Vienna is, first of all, study of musicology and the theory of music in a high-ranking university where my educational success in definite. Furthermore, the facilities offered by such a university are certainly a great aid for learning music most efficiently especially considering the fact that the universities in my home country are not very well-equipped compared to a university such as yours. This is precisely the reason why I have decided not to continue my studies at master’s level in Tehran University after my successfully passing the entrance exam in September 2013 in which I achieved the 92nd position out of around one thousand candidates ,also in second phase of  University of Tehran entrance exam, I successfully pass in Music Composition. Enclosed you will find the passing entrance exam certificate.

اینستاگرام ویزا موندیال
Instagram